Ocenenie pre Partners Group SK v rytme Pioneer Investments

Cenu za splnenie predajného cieľa v programe Rytmus si prevzala od Pioneer Investments v SR finančno poradenská spoločnosť Partners Group SK počas dvojdňového golfového podujatia, ktoré sa konalo 26. a 27. júna 2009 na brnenskom ihrisku Kaskáda. Ocenenie získala Partners Group SK za dosiahnutie čiastky 100 000 000 euro v cieľových sumách Programu pravidelného investovania Rytmus.

„Ocenenie, ktoré sme získali, je výsledkom našej obojstranne úspešnej spolupráce. Verím, že v partnerstve s Pioneer Investments v SR budeme i naďalej rovnako dobre pokračovať,“ komentuje cenu Bohuslav Benedek, generálny riaditeľ spoločnosti Partners Group SK, ktorý si ocenenie v Brne osobne prevzal.

„So skupinou Partners sa nám podarilo nadviazať kvalitné obchodné partnerstvo ako v Českej, tak aj v Slovenskej republike. Som rád, že sme mohli slovenským kolegom touto cestou osobne poďakovať za ich prácu, ktorú si nesmierne vážime,“ dodáva Roman Pospíšil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Pioneer Asset  Management, a.s., a predseda predstavenstva spoločnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Informace pro média:

Pioneer Investments je celosvetová skupina zaoberajúca sa správou investícií, ktorých celková spravovaná aktivita dosahovala ku koncu februára 2009 hodnoty približne 160 miliárd eur. Poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov a štruktúrovaných produktov; medzi jej klientov patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta. Klienti inštitúcií predstavovali ku koncu januára 2009 takmer 32,74 miliárd eur. Skupina má pobočky v 31 krajinách a zamestnáva približne 2 300 osôb.

Skupina má viac než 80-ročné skúsenosti s tradičnými investíciami, svojim klientom a partnerom poskytuje vhodné investičné stratégie. Vlajkový podielový fond skupiny – Pioneer Fund – je tretím najstarším podielovým fondom v USA a stelesňuje históriu dôslednej správy peňazí a podpory investorov pri sledovaní jej finančných cieľov v skupine Pioneer Investments. Zo svetových investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure riadi skupina tzv. bottom-up investičný proces, ktorý vychádza z jej vlastného interného fundamentálneho a kvantitatívneho výskumu. Skupina Pioneer Investments verí, že cestou k dosiahnutiu pridanej hodnoty je tím skúsených portfólio manažérov, ktorí spolupracujú so špecializovanými analytikmi a v súlade s výsledkami ich vlastného prieskumu. Kontrola je zaistená dodržiavaním prísne kvantitatívnej disciplíny a proces je podporený aj dôsledným riadením rizík.

Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. („PGAM“). PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit  S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
verze pro tiskverze pro tisk