Očkovací kalendáře - další novinky na Informačním portálu SÚKL

Praha, 25. 8. 2009 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) spustil na svém Informačním portálu pro veřejnost www.leky.sukl.cz dvě nové rubriky: Očkovací kalendář a Kalendář cestovatele. Obě rubriky mají za cíl informovat přehlednou a jednoduchou formou o povinném i nepovinném očkování a o očkování pro cestovatele.

Očkovací kalendář a Kalendář cestovatele vznikl ve spolupráci s úřadem hlavního hygienika České republiky a českou kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR. Na přípravě se podíleli i lékaři z oboru pediatrie a cestovního lékařství.

Obě rubriky využívají základní informační zdroje:
 přehled registrovaných a aktuálně obchodovaných léčiv (zdroj: SÚKL)
 přehled doporučeného a povinného očkování pro cestovatele (zdroj: Světová zdravotnická organizace)
 přehled doporučeného a povinného očkování pro občany ČR (zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR – úřad hlavního hygienika)
 obecné informace k jednotlivým zemím (zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR)

Očkovací kalendář

S pomocí interaktivního očkovacího kalendáře lze snadno získat přehled a detailní informace o očkování a jednotlivých vakcínách a tedy dodržovat harmonogram ze zákona povinných i dobrovolných očkování nejenom dětí, ale také dospělých. Pro jednoduchou orientaci je barevně rozlišeno povinné a nepovinné očkování a navíc je kalendář přehledně strukturován podle věku, onemocnění či očkovací látky.

U každého očkování jsou uvedeny vakcíny schválené v České republice a zároveň aktuálně dostupné na českém trhu (podle hlášení distributorů léčiv). Kalendář je propojen s databází registrovaných léčiv, kde lze zjistit detailní informace k vakcínám z příbalového letáku nebo souhrnu informací. Pacient tak má dostupné informace o situacích, kdy přípravek nesmí být aplikován nebo o možných nežádoucích účincích. Kalendář je doplněn radami určenými rodičům očkovaných dětí, které vytvořil praktický lékař pro děti a dorost.

Očkovací kalendář najdete na adrese: http://www.leky.sukl.cz/modules/vaccine/vaccine.php?data[category]=first_year

Kalendář cestovatele

Kalendář cestovatele informuje o očkování pro cesty do zahraničí. Na mapě světa si lze lehce vyhledat cíl cesty a popis povinných i doporučených očkování pro konkrétní destinaci. U každého očkování jsou uvedeny vyčerpávající informace o jeho průběhu (počet dávek, časový harmonogram dávek, způsob aplikace vakcíny apod.), ale také o vakcínách, které jsou k očkování proti jednotlivým nemocem v Čechách používány. Stejně jako u očkovacího kalendáře je možné díky propojení s databází registrovaných léčiv zjistit podrobnosti ke každé z uvedených vakcín. Navíc je zde zveřejněn i odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace, kde je možné nalézt detailní informace o možných onemocněních v dané zemi.

Názvy zahraničních destinací v kalendáři cestovatele odkazují na souhrny nejdůležitějších informací o konkrétní zemi pro cestovatele, které jsou dostupné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. Spolu s kalendářem cestovatele jsou na Informačním portálu pro veřejnost uveřejněny také stručné rady jak na cestách předcházet případným zdravotním obtížím, které byly vytvořeny lékařkou z oboru cestovního lékařství.

Kalendář cestovatele najdete na adrese: http://www.leky.sukl.cz/modules/vaccine/index.php?data[calendar_type]=calendar_travel

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Pro více informací kontaktujte:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 272 185 333
E-mail: veronika.petlakova@sukl.cz