Odborníci na PR Summitu se shodli na nutnosti měřit PR aktivity a obhájit tak jejich přínos pro firmu


Pokud by firmy měly oznámkovat služby svých PR agentur, tak na pětistupňové škále hodnocení kvality práce by PR pracovníci získali vcelku vysokou průměrnou známku 2,08. Nicméně jedná se o hodnocení těch, kteří služeb PR agentur využívají, tedy pouhých
23 % oslovených společností. Zbývajících 77 % společností tvrdí, že PR agenturu nepotřebují a vystačí si s vlastním PR oddělením. Vyplývá to z výsledků průzkumu*, který na prvním ročníku PR Summitu prezentoval Jaroslav Jíra, ředitel pro obchod a marketing GfK Czech. Jedná se zatím o první výzkum zaměřený na toto téma v České republice.


Co je hlavní devizou PR agentur?

Společnosti, které spolupracují s PR agenturami na nich nejvíce oceňují znalost mediálního prostředí (jedná se o nejlépe hodnocený parametr a PR agentury za něj získaly velmi dobrou průměrnou známku 1,88). Dále jsou firmy především spokojeny s odbornými znalostmi PR pracovníků, s vhodností zvolené komunikační strategie, s kvalitou služeb PR agentur a se vztahy agentur s médii. Za velmi důležité parametry při spolupráci s PR agenturami jsou společnostmi považovány: kvalita služeb (potvrdilo 76 % firem), odborné znalosti přiděleného pracovníka (64 %) a znalost mediálního prostředí (60 %). Více než třetina firem také považuje za velmi důležitý parametr celkový přínos PR  komunikace vzhledem k nákladům
(36 %).

Monitoring médií nebo výzkum? Jak změřit přínos PR?

Firmy stále tápou ve způsobu měření dopadů a efektivity svých PR aktivit. Dle výsledků průzkumu GfK Czech své PR aktivity vyhodnocuje pouze 55 % společností, přičemž lépe si vedou firmy, které spolupracují s PR agenturou, ty je vyhodnocují v 84 % případů. Nejčastěji PR aktivity vyhodnocuje buď přímo PR manažer (40 %), nebo jeho nadřízený (42 %). A jakým způsobem? „Pro většinu firem, které spolupracují s PR agenturami, je vodítkem efektivity počet mediálních výstupů. Firmy, které si dělají PR in-house výrazně více využívají výzkum trhu a teprve následně monitoring médií,“ komentuje výsledky Jaroslav Jíra.

Odpovědi na otázku "Jakým způsobem PR aktivity vyhodnocujeme?" naleznete ZDE.

Jak si ukousnout víc z rozpočtu MARCOM?

Za největší přínos spolupráce firem s PR agenturou je dle názoru dotázaných společností schopnost PR specialistů zvýšit povědomí o firmě (77 % %) a schopnost vytvořit požadovanou image (73 %). Naopak za nejméně přínosné je PR považováno v oblasti rychlé podpory zisku firmy (23 %). Přitom PR aktivity vyhodnocuje pouze 55 % dotázaných společností a co se týká efektivity, konkrétní přínos PR vidí už jen polovina z nich (48 %). Celých 79 % oslovených firem neví, co v oblasti PR zlepšit tak, aby si ukousli víc z rozpočtu na marketingové aktivity. Což je pravděpodobně také důvod, proč 78 % firem ani neplánuje rozpočet na PR navyšovat.

Odpovědi na otázky "Budeme v budoucnu navyšovat rozpočet na PR?" a "Co můžeme udělat proto, aby mělo PR v budoucnu šanci získat větší část finančních rozpočtů na komunikační aktivity?" naleznete ZDE.

Jak zaznělo na PR Summitu: PR nemá dostatečné PR. „PR nemá dostatečné argumenty, aby přesvědčilo vedení firem, že je skutečně nutným, velmi důležitým a zejména efektivním článkem v oblasti firemního řízení“, říká Jaroslav Jíra a dodává: „Je čas, aby se PR manažeři zamysleli nad způsobem, jak své okolí přesvědčit.” Jak zdůraznil hlavní řečník PR Summitu 2009 Lou Capozzi, PR odborníci by se měli chopit výzvy k vytvoření systémových nástrojů měření efektů PR aktivit, obdobných ukazatelům, pomocí kterých již desítky let vykazuje svoji úspěšnost marketing. Jaroslav Jíra k tomu dodává: „Nástroje na měření efektivity PR jsou známé a vyzkoušené, nejsou však dostatečně využívané, protože PR manažeři si nejdříve musí odpovědět na otázku, zda vůbec chtějí dopady svých PR aktivit exaktně měřit.“

Public Relations Summit 2009

PR Summit 2009 se uskutečnil 21.10.2009 v Andel´s hotelu v Praze. Organizátory konference byly společnosti Blue Events a APRA. GfK Czech bylo platinovým partnerem konference. Více se můžete dozvědět na stránkách Blue Events anebo ZDE.

* Exkluzivní výzkum GfK Czech pro PR Summit 2009 byl uskutečněn v září 2009 formou telefonických rozhovorů na vzorku 109 společností.


 

Informace pro média:

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group

GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
GfK Czech
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
KAVČÍ HORY OFFICE PARK, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 140 00
Tel.: +420 296 555 422, +420 777 027 009
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk