Odborníci poradí jak úspěšně exportovat do Brazílie a Mexika

Praha, 10. června 2014 – Firmy se zájmem o vývoz do zemí Jižní Ameriky se mohou zúčastnit exportní konference „Jak úspěšně exportovat do Brazílie a Mexika“. Akce, kterou pořádá agentura CzechTrade ve spolupráci s Komerční bankou, se koná v úterý 17. června od 9:00 do 15:30 v budově ministerstva průmyslu a obchodu v ulici Na Františku 32 v Praze. Vystoupí na ní odborníci z ministerstva, agentury CzechTrade, Komerční banky a z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Účast je zdarma, je však třeba se předem registrovat.

Konferenci zahájí zástupce ministerstva průmyslu a obchodu, který představí exportní politiku České republiky. Se službami pro exportéry účastníky seznámí generální ředitel agentury CzechTrade Milan Ráž. Bankovnictví v Jižní Americe a možnosti financování představí oborníci z Komerční banky. Dále se návštěvníci seznámí se současnou situací v Brazílii a Mexiku a s konkrétními investičními příležitostmi. Akci zakončí diskuze a raut. Mezi 13:00 a 15:00 budou probíhat konzultace se zahraničními pracovníky agentury CzechTrade, konkrétně s jejím brazilským zástupcem Markem Zmrzlíkem a Miroslavem Manďákem z Mexika.

Více informací a formulář pro registraci naleznete na stránkách agentury CzechTrade: www.czechtrade.cz.

Program:
09:00 Registrace účastníků

09:30 Úvodní slovo – exportní zájmy ČR
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

09:40 CzechTrade pro exportéry
Milan Ráž, agentura CzechTrade

09:55 Bankovní zkušenosti s Jižní Amerikou
Markéta Krýslová, Komerční banka

10:05 Exportní financování
Lenka Truijensová, Komerční banka

10:15 Brazílie a Mexiko ve 21. století
Karel Havlíček, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

10:30 Přestávka na kávu
11:00 Exportní a investiční příležitosti v Brazílii a Mexiku
Marek Zmrzlík, vedoucí zastoupení CzechTrade/MPO v Brazílii
Miroslav Manďák, vedoucí zastoupení CzechTrade/MPO v Mexiku

12:30 Diskuse

12:45 Raut a zároveň

13:00–15:00  Individuální konzultace

Informace pro média:

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu exportu, podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze tří odstupňovaných balíčků služeb, zvolit konkrétní službu či se připojit k Exportnímu klubu. V současnosti agentura CzechTrade spolupracuje se zahraničními kancelářemi v 39 zemích.
www.czechtrade.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz