Offsetový program Gripen má za sebou úspěšný rok

Ministerstvo obrany České republiky schválilo Výroční zprávu o plnění programu průmyslové spolupráce za rok 2008. Ze zprávy vyplývá, že program průmyslové spolupráce Gripen v ČR přispěl v roce 2008 českému exportu téměř pěti miliardami korun.

Za kalendářní rok 2008 byla do offsetového programu započtena  hodnota transakcí ve výši 4,94 miliardy korun, což představuje 19 % celkové hodnoty offsetového závazku. Kumulativní hodnota plnění závazku dosáhla k 31. prosinci 2008 částku 16,24 miliardy korun, což představuje 63,5 % celkového závazku od roku 2004, kdy byl program zahájen.

„Prioritou Ministerstva obrany je, aby významné vyzbrojovací projekty byly přínosem pro český obranný průmysl i další odvětví,“ řekl Andrej Čírtek, ředitel odboru komunikačních strategií Ministerstva obrany České republiky. „Pronájem nadzvukových letounů Gripen doprovází nejrozsáhlejší a nejúspěšnější offsetový program v historii vyzbrojovacích projektů České republiky.“

„Jsme velmi spokojeni s výsledkem našeho offsetového programu v roce 2008, byl to nejúspěšnější rok v dosavadní historii programu. Skutečně funkční opatření pro růst hospodářství, jakým je i náš program průmyslové spolupráce, nabývají na důležitosti - zejména v době globální ekonomické krize,“ řekl Bengt Littke, ředitel programu pro Českou republiku. „Pevně věříme, že náš offsetový program pomůže českému průmyslu čelit dopadům globální finanční krize a využít jeho potenciál v době, kdy opět dojde k ekonomickému oživení.“

Informace pro média:

Společnost Gripen International se zavázala k offsetům a průmyslové spolupráci ve výši představující 130 % hodnoty dohody o pronájmu letounů Gripen. Na základě offsetové smlouvy musí podíl přímých offsetů v českém obranném a leteckém průmyslu činit nejméně 20 % hodnoty offsetové smlouvy.

Gripen je bojovým letounem nové generace, který využívá nejnovějších technologií. Za použití nejmodernějších zbraní je schopen plnit rozsáhlou škálu operačních misí
vzduch – vzduch a vzduch – země, stejně jako misí průzkumných. Letouny Gripen slouží u vzdušných sil Švédska, České republiky, Maďarska a Jihoafrické republiky a počátkem roku 2008 si je objednaly vzdušné síly Thajska. Britská škola zkušebních pilotů (Empire Test Pilots’ School) využívá Gripen jako progresivní a rychlý proudový letoun pro pokračovací výcvik zkušebních pilotů z celého světa. Gripen je kompatibilní se systémy NATO a je připraven na globální spolupráci. Splňuje nejnáročnější požadavky na operační nasazení.

Společnost Gripen International rovněž úspěšně realizuje programy průmyslové spolupráce v Maďarsku a Jihoafrické republice.

Informace pro média:

www.saabgroup.com

Saab poskytuje globálním trhům výrobky, řešení a služby se špičkovou úrovní pro oblast vojenské i civilní obrany. Saab operuje a má své zaměstnance na všech kontinentech a neustále vyvíjí, zlepšuje a upravuje použité technologie, aby byla schopna dostát měnícím se potřebám svých zákazníků.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Peterka
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809
E-mail: ondrej.peterka@stance.cz