Offsetový program Gripen v České republice úspěšně splnil druhý smluvní milník

Za kalendářní rok 2009 byly v programu schváleny transakce v celkové hodnotě 3,68 miliardy korun. Celkově tak od 14. června 2004, kdy byl offsetový program zahájen, dosáhla kumulativní hodnota plnění 19,92 miliard korun. To představuje 78 % celkového závazku. K 31. prosinci  2009 bylo registrováno v Programu Gripen 46 offsetových transakcí.

„Jsme velmi rádi, že offsetový program Gripen pokračuje v podpoře českého průmyslu i v těchto, pro ekonomiku těžkých, časech,” říká Bengt Littke, ředitel programu pro Českou republiku a dodává: „Je naším cílem být přínosem pro českou ekonomiku.”

 

 

Informace pro média:

Společnost Gripen International se zavázala k offsetům a průmyslové spolupráci ve výši představující 130 % hodnoty dohody o pronájmu letounů Gripen, což je 25,5 milardy korun. Na základě offsetové smlouvy musí podíl přímých offsetů v českém obranném a leteckém průmyslu činit nejméně 20 % hodnoty offsetové smlouvy.

Dosažení druhého smluvního milníku znamená dosaženou kumulativní hodnotu programu alespoň ve výši 48 % závazku průmyslové spolupráce a dosaženou kumulativní hodnotu přímých transakcí ve výši alespoň 9,6 % závazku průmyslové spolupráce.

Gripen je bojovým letounem nové generace, který využívá nejnovějších technologií. Za použití nejmodernějších zbraní je schopen plnit rozsáhlou škálu operačních misí vzduch – vzduch a vzduch – země, stejně jako misí průzkumných. Letouny Gripen slouží u vzdušných sil Švédska, České republiky, Maďarska, Jihoafrické republiky a Thajska. Britská škola zkušebních pilotů (Empire Test Pilots’ School) využívá Gripen jako progresivní a rychlý proudový letoun pro pokračovací výcvik zkušebních pilotů z celého světa. Gripen je kompatibilní se systémy NATO a je připraven na globální spolupráci. Splňuje nejnáročnější požadavky na operační nasazení.

Společnost Gripen International rovněž úspěšně realizuje programy průmyslové spolupráce v Maďarsku a Jihoafrické republice.

 

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Peterka
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809
E-mail: ondrej.peterka@stance.cz