OKIN BPO inovuje logo a spouští nový web

OKIN OUTSOURCING mění svůj název na OKIN BPO. Business Process Outsourcing (BPO) znamená pro OKIN kompletní převzetí a zpracování konkrétního firemního procesu. Jeho cílem je pak především zvýšení rychlosti realizace procesu a zvýšení kvality výstupních dat, což ve svém důsledku vede k úspoře nákladů na straně zákazníka. OKIN BPO také přichází s pojmenováním svých výhod jako je kompetence v oboru, důvěra klientů a péče o ně. Spolu s představením nového loga společnost také spustila inovovanou webovou prezentaci.

Důvodem pro změnu názvu firmy tak byla snaha o jasné definování aktivit společnosti a jasné zviditelnění oboru podnikání, na nějž se společnost specializuje. „Využití odborného dodavatele na zpracování procesů, které je možné vyvést mimo firmu, znamená pro každou firmu vyšší efektivnost opakujících se operací, zrychlení odezvy a zvýšení kvality zpracovaných dat. To vše firmám umožňuje více se koncentrovat na vlastní „core business,“ uvádí výkonný ředitel OKIN BPO Radomír Sabela a dodává: „Chceme být klientům co nejblíže a být pro ně seriózním partnerem. Nový slogan Competence. Confidence. Care. přesně vystihuje naši firemní kulturu i závazek vůči klientům. Od nás mohou vždy očekávat profesionální řešení podle jejich individuálních požadavků.“

OKIN BPO současně spustil i inovované webové stránky s přehlednější strukturou na adrese www.okinbpo.com. Moderní vzhled umožňuje lepší orientaci v informacích o společnosti, v poskytovaných službách a v neposlední řadě i v oblasti zaměstnání. „Naším cílem bylo vytvořit takový web, který je přehledný a upozorní na naši schopnost pomáhat firmám být konkurenceschopnější ve svém oboru podnikání,“ dodává Radomír Sabela.

V Praze 13. února 2012

Informace pro média:

O skupině OKIN GROUP, a. s.
OKIN GROUP je významným poskytovatelem podpůrných služeb pro podniky ve střední a východní Evropě. Na českém trhu působí již osmnáctým rokem. Pod značkou OKIN FACILITY nabízí komplexní facility management, tedy služby související s provozem a správou nemovitostí a majetku. Dále pak pod značkou OKIN BPO zajišťuje služby v oblasti business process outsourcing (BPO). Dceřiná společnost OKIN EDUCA navíc poskytuje služby v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Skupinu v roce 2009 rozšířila společnost OKIN CLEANING nabízející úklidové služby. V současnosti má OKIN GROUP více než 1500 zaměstnanců, působí v ČR, na Slovensku, Ukrajině, ve Švédsku, Bulharsku, Rumunsku a v Polsku. V oblasti facility managementu obsluhuje stovky objektů, především administrativních budov, průmyslových podniků, logistických a obchodních center.
www.okin.eu

OKIN GROUP, a.s.
Zdeněk Štěpka
Specialista marketingu
Tel.: +420 722 608 245
E-mail: zdenek.stepka@okin.eu
OKIN BPO Claim