OKIN EDUCA se stala dceřinou společností OKIN GROUP

Novou dceřinou společností OKIN GROUP, a. s. se stala společnost OKIN EDUCA, s. r. o. Tímto krokem skupina výrazně rozšířila své služby pro podniky o oblast vzdělávání a osobního rozvoje. Součástí nabízených služeb je také projektová činnost, spojená s aktivitami získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie, a to jak pro soukromý, tak i veřejný sektor.

OKIN EDUCA své služby profiluje primárně na základě zkušeností uvnitř skupiny OKIN GROUP, pro níž doposud pracovala pod názvem FM Educa. OKIN GROUP se již patnáctým rokem pohybuje na trhu facility managementu a čtvrtým rokem v oblasti business process outsourcing. Jakožto outsourcingová firma je tedy postavena především na lidských zdrojích a jejich kvalitě, proto je třeba zaměstnance dostatečně vzdělávat, rozvíjet a v neposlední řadě také motivovat. Tyto aktivity má ve skupině na starosti právě OKIN EDUCA, která tak získala cenné zkušenosti, na jejichž základě může nejen velkým firmám, ale také širší veřejnosti, nabídnout odpovídající a kvalifikované služby.

Společnost působí zejména v oblasti vzdělávání a personálního rozvoje. Poskytuje poradenské služby, projektovou činnost, průzkumy spokojenosti či připravenosti zaměstnanců, diagnostickou činnost, personální audity, analýzy či evaluace, tj. vyhodnocení efektivity procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Další významnou specializací společnosti jsou již zmíněné služby spojené se získáváním finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, administrace a poradenství při tvorbě grantových projektů.

„Zaměřujeme se na projekty firemního vzdělávání a poradenství, kurzy pro veřejnost a osobní rozvoj. Program sestavujeme vždy podle individuálních potřeb a přání klienta. Po dohodě pak provádíme průzkum spokojenosti zaměstnanců, diagnostiku a analýzu vzdělávacích a rozvojových potřeb, případně personální audit. Součástí našich služeb je také následná podrobná evaluace všech těchto procesů,“ uvádí Hana Blehová, ředitelka OKIN EDUCA.

Praha 22. 5. 2008

Informace pro média:

O společnosti OKIN GROUP, a. s.
OKIN GROUP je přední česká outsourcingová společnost poskytující podpůrné služby pro podniky. Na českém trhu působí již patnáctým rokem. Pod značkou OKIN FACILITY nabízí komplexní facility management, tedy služby související s provozem a správou nemovitostí a majetku. Dále pak pod značkou OKIN OUTSOURCING zajiš?uje služby v oblasti business process outsourcing (BPO).
V současnosti má OKIN GROUP přes 1000 zaměstnanců, působí v ČR, na Slovensku a na Ukrajině. V oblasti facility managementu obsluhuje desítky administrativních budov, průmyslových podniků, logistických a obchodních center a prostřednictvím společného podniku se skupinou RPG Real Estate také více než 44 tisíc bytů v Moravskoslezském kraji.
www.okin.eu
www.okineduca.cz

Pro více informací kontaktujte:
OKIN GROUP, a.s.
Andrea Štokrová
Specialista interní a externí komunikace
Tel.: +420 725 748 174
E-mail: andrea.stokrova@okin.eu