OKIN FACILITY personálně posiluje marketing

Přední poskytovatel služeb facility managementu OKIN FACILITY posiluje oddělení marketingu. Na nové pozice přicházejí Petr Gráf, Pavel Mueller a David Rýpal. Nová personální struktura výrazněji akcentuje práci na strategických projektech, podporujících ambiciózní vizi firmy OKIN FACILITY – stát se lídrem v oblasti integrovaného facility managementu v regionu střední a východní Evropy.

OKIN FACILITY a stejně tak i další značky skupiny OKIN GROUP se neustále vyvíjí. I proto jsme se v poslední době zaměřili na modernizaci jejich vizuality. Věřím, že díky moderní a konzistentní komunikaci se nám podaří posílit pozici a image firmy na všech trzích, kde působí,“ uvádí  brand manažer David Rýpal. Na nové pozici bude zodpovědný za strategické řízení značek v rámci společnosti, včetně supervize nad dodržováním corporate identity. David Rýpal dosud ve firmě působil jako specialista marketingu.

Na nové pozice produktových manažerů přicházejí Petr Gráf (soft services) a Pavel Mueller (hard services). Mezi jejich hlavní činnosti patří realizace trade marketingových aktivit primárně s ohledem na podporu implementace nových inovativních služeb a expertní podpora obchodního týmu.

Petr Gráf ve společnosti OKIN FACILITY působí již od roku 2007 a na nové místo přichází z pozice manažera ekonomiky provozu. Ve firmě se dosud podílel především na obchodní a realizační fázi projektů v oblasti úklidových služeb. „Chci zúročit své dosavadní zkušenosti a nadále strategicky rozvíjet segment podpůrných a administrativních služeb, tzv. ‚soft services‘. Velkou výzvou bude také podpora inovací a práce na mezinárodních projektech v rámci členství v alianci ECSynergy. Toto unikátní partnerství totiž umožňuje skupině čerpat know-how z velkých mezinárodních projektů a úspěšná řešení implementovat ve spolupráci se svými zákazníky,“ říká Petr Gráf.

Pavel Mueller ve společnosti pracuje již šest let. Na nové pozici se bude věnovat rozvoji strategického segmentu OKIN FACILITY – technickým službám (hard services). „Rád bych dosáhl posílení pozice OKIN FACILITY jako leadera na trhu v oblasti technické správy a péče o stroje a výrobní zařízení,“ popisuje své cíle nový produktový manažer Pavel Mueller.

V Praze dne 27. listopadu 2013

Informace pro média:

O alianci European Customer Synergy S.A.
ECSynergy se sídlem v Bruselu sdružuje evropské lídry v oblasti integrovaného facility managementu, kteří sdílejí know-how a hodnoty kvality a výkonnosti na co nejvyšší možné úrovni. Aliance působí ve 403 kancelářích v 38 zemích světa, zaměstnává přes 103 tisíc lidí a její obrat činí 3,8 miliard eur. Toto unikátní partnerství umožňuje členům čerpat zkušenosti z velkých mezinárodních projektů integrovaného facility managementu a implementovat úspěšná řešení ve spolupráci se svými zákazníky. Díky získanému know-how je OKIN FACILITY schopna svým zákazníkům poskytovat služby nejvyšší kvality
a s nejmodernějšími technologickými postupy. Ve spolupráci s asociací firma získala například klienty, jako jsou Nike nebo polská důlní společnost NSG.
www.ecsynergy.eu

O společnosti OKIN GROUP, a. s.
OKIN GROUP je předním dodavatelem efektivních řešení na míru pro podniky ve střední
a východní Evropě. Na českém trhu působí od roku 1993, má více než 2000 zaměstnanců
a své služby poskytuje v ČR, na Slovensku, Ukrajině, v Srbsku, Bulharsku, Rumunsku
a Polsku. Skupina OKIN zastřešuje dvě značky, OKIN FACILITY a OKIN BPO. 

OKIN FACILITY je specialista v poskytování integrovaného facility managementu, v jehož rámci zajišťuje technické služby (hard services), jako jsou správa a údržba budov, havarijní služba či energetický management, a podpůrné a administrativní služby (soft services) – bezpečnostní služby, recepce, helpdesk, úklid apod. Pod značkou OKIN CLEANING nabízí úklidový servis, jako OKIN INDUSTRY poskytuje služby průmyslovým podnikům a pod názvem OKIN SECURITY zajišťuje bezpečnost objektů. OKIN FACILITY nepřetržitě inovuje své služby a svým klientům nabízí unikátní know-how, které mj. čerpá také z členství
v mezinárodní alianci European Customer Synergy. V současné době spravuje 9 tisíc objektů s více než 6 miliony m2 podlahové plochy. Mezi její klienty patří například skupina ČEZ, Ahold, Komerční banka nebo Telefónica Czech Republic, a.s.
www.okinfacility.cz

Stance Communications, s.r.o.
Michaela Moučková
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: michaela.mouckova@stance.cz