OKIN FACILITY PL upevňuje svou pozici na polském trhu. Služby facility managementu nově dodává závodům skupiny NSG

Skupině Nippon Sheet Glass (NSG), jednomu z předních světových výrobců skla, nově v Polsku poskytuje služby tamní pobočka jednoho z českých lídrů v oblasti komplexní správy a údržby budov OKIN FACILITY PL.

Ve spravovaném komplexu bude OKIN FACILITY PL zajišťovat technickou správu, vnitřní a venkovní úklid, odklízení sněhu, havarijní službu, odpadové hospodářství a dodávky barelové vody. „Navázání spolupráce s NSG pro nás představuje výrazný posun a také významné posílení pozice na polském trhu,“ uvádí pozitivní dopady spolupráce Country Manager OKIN FACILITY PL Jiří Janda.

Polská zakázka zahrnuje celkem 14 objektů, včetně dvou významných výrobních závodů Sandomierz a Chmielow o rozloze 150 000 m2 zastavěné plochy a dalších 200 000 m2 venkovních ploch. OKIN FACILITY bude spravovat rovněž 2 objekty NSG v České republice. Díky tomu bylo vytvořeno 40 nových pracovních míst.

OKIN FACILITY PL získala zakázku v mezinárodním výběrovém řízení prostřednictvím aliance ECSynergy, jíž je dlouhodobým členem.

Informace pro média:

O společnosti OKIN GROUP, a. s.
OKIN GROUP je významným poskytovatelem podpůrných služeb pro podniky ve střední a východní Evropě. Na českém trhu působí již osmnáctým rokem. Pod značkou OKIN FACILITY nabízí komplexní facility management, tedy služby související s provozem a správou nemovitostí a majetku. Dále pak pod značkou OKIN BPO zajišťuje služby v oblasti business process outsourcing (BPO). Dceřiná společnost OKIN EDUCA navíc poskytuje služby v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Skupinu v roce 2009 rozšířila společnost OKIN CLEANING nabízející úklidové služby. V současnosti má OKIN GROUP více než 1500 zaměstnanců, působí v ČR, na Slovensku, Ukrajině, v Bulharsku, Rumunsku a v Polsku. V oblasti facility managementu obsluhuje stovky objektů, především administrativních budov, průmyslových podniků, logistických a obchodních center.
www.okin.eu


O alianci European Customer Synergy S.A.
Aliance ECSynergy se sídlem v Bruselu sdružuje deset lídrů v oblasti facility managementu na trzích např. Německa, Francie, Belgie, Nizozemí, Irska, Španělska, Velké Británie, Rakouska, Lucemburska, Itálie, Švýcarska, Polska a České republiky. V zásadě platí, že z každé země je možné přijmout za účastníka pouze jednu dodavatelskou firmu. Jejich cílem je poskytovat služby integrovaného facility managementu na celém území Evropy a podílet se na rozvoji výzkumu a uplatňování inovací na projektech. Jedná se především o poskytování služeb v oblastech technické správy budov a zařízení, údržby výrobních a technologických zařízení, havarijní služby, energetického managementu včetně vzdáleného dohledu, odpadového hospodářství. Dále pak bezpečnostní služby, úklidu, údržby zeleně apod.
Základním předpokladem členství je průhledná vlastnická struktura, ve které paří nadpoloviční podíl jedné fyzické osobě. Jednotliví členové musí splňovat přísná kritéria na kvalitu řízení i výsledné služby a schopnosti pracovat ve skupině stávajících členů.
www.ecsynergy.eu

Stance Communications, s.r.o.
Michaela Moučková
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: michaela.mouckova@stance.cz