OKIN FACILITY získala certifikát ISO 14001:2005

„Uvědomili jsme si, že ochrana životního prostředí je i pro naše klienty jednou z priorit, nebo již v brzké době bude mezi jejich priority patřit, proto jsme k tomuto kroku přistoupili,“ uvádí provozní ředitel divize Facility Management Milan Janoušek.

Během certifikace prošla společnost přísným auditem, který byl jednou z podmínek získání certifikátu. Zavedený systém se ve firmě bude kontrolovat vnitřními audity několikrát ročně a jednou za rok provede certifikační společnost dozorový audit.

„Je to zároveň výzva, zda dynamicky se rozvíjející společnost dokáže přizpůsobit své aktivity šetrnému chování k životnímu prostředí a dokonce využít tohoto procesu k dalšímu snižování nákladů na provoz,“ dodává Janoušek.

Dalším krokem by měla být certifikace ISO 18001, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost již dříve získala certifikát ISO 9001:2001 potvrzující úsilí v oblasti podnikatelské odpovědnosti.

Společnost OKIN FACILITY CZ, která má v současnosti téměř 500 zaměstnanců, patří mezi významné outsourcingové společnosti v ČR. Působí po celém území ČR a svým klientům poskytuje služby facility managementu - podpůrné služby související se správou a provozem nemovitostí. Firma působí na trhu již více než třináct let, během nichž získala mnoho zkušeností i zákazníků. Již dva roky OKIN FACILITY nabízí své služby klientům také na Slovensku.