OKIN GROUP, a.s. je nejúspěšnější společností v oboru poskytovatelů služeb facility managementu

Společnost OKIN GROUP, a.s. patří mezi „Českých 100 nejlepších 2009“. Stala se tak nejúspěšnější firmou v oboru poskytovatelů služeb facility managementu.

„Toto ocenění je pro nás velmi významné. Hodnotí nejen naší práci, ale také ukazuje na obor, který prozatím nebyl dostatečně veřejností vnímán,“ uvádí Radoslav Chmela, marketing manager společnosti. 

Je to už druhé letošní ocenění společnosti za její práci. Na začátku listopadu již získala ocenění Projektu roku 2009 v oboru facility management, který uděluje každoročně IFMA (International Facility Management Association). Outsourcingový projekt s názvem Integrated Facility Management Solution, který byl přihlášen do soutěže FM Awards, byl realizován v závodě Philips Morris ČR a.s. v Kutné Hoře.

„Očekáváme, že integrace dílčích služeb facility managementu pod jediného dodavatele bude i v dalších letech na vzestupu. Podniky připravující se na příchod ekonomické recese dnes mnohem více přemýšlejí o svých nákladech,“ uvedl Chmela a dodává: „Proto jsme velmi rádi, že jsme se jako první firma tohoto oboru dokázali umístit i v této soutěži a dát tak na vědomí, že tento oboru získává na významu.“

Outsourcing facility managementu se těší velkému zájmu nejen v České republice, ale i v zahraničí. V posledních dvou letech klienti ustupují od firem, které jsou schopny nabídnout pouze dílčí služby facility managementu a své podpůrné činnosti svěřují velkým dodavatelům, kteří zabezpečí všechny služby, navíc kdekoliv po celé České republice. Outsourcingem podpůrných služeb lze ve velkých výrobních podnicích dosáhnout ročních úspor zpravidla až 10 - 20 % původních nákladů na tyto činnosti.


Praha, 2. prosince 2009

Informace pro média:

O společnosti OKIN GROUP, a. s.
OKIN GROUP je významným poskytovatelem podpůrných služeb pro podniky ve střední a východní Evropě. Na českém trhu působí již šestnáctým rokem. Pod značkou OKIN FACILITY nabízí komplexní facility management, tedy služby související s provozem a správou nemovitostí a majetku. Dále pak pod značkou OKIN OUTSOURCING zajišťuje služby v oblasti business process outsourcing (BPO). Dceřiná společnost OKIN EDUCA navíc poskytuje služby v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje, a nabízí rovněž i projektovou činnost spojenou s aktivitami získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie.
V současnosti má OKIN GROUP více jak 1400 zaměstnanců, působí v ČR, na Slovensku, ve Švédsku, Rusku, Bulharsku a na Ukrajině. V oblasti facility managementu obsluhuje desítky administrativních budov, průmyslových podniků, logistických a obchodních center a prostřednictvím společného podniku se skupinou RPG Real Estate také více než 44 tisíc bytů v Moravskoslezském kraji.


Českých 100 nejlepších oceňuje české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků (zdroj: www.comenius.cz)

OKIN GROUP, a. s.
Radoslav Chmela
Marketing manager
Tel.: +420 725 103 636
E-mail: radoslav.chmela@okin.eu