OKIN GROUP úspěšně završil provádění inventur

Podpisem akceptačního protokolu ukončuje OKIN GROUP dodavatelské práce na fyzických inventurách hmotného majetku Komerční banky. OKIN GROUP tuto službu pro Komerční banku zajišťuje již třetím rokem a výsledkem je, jako každý rok, úspěšné završení inventur hmotného majetku Komerční banky čítající statisíce položek ve více než 400 pobočkách po celé České republice.

Letošní projekt fyzických inventur hmotného majetku Komerční banky byl započat v červnu 2008. Po již dvouletých zkušenostech proběhla samotná fyzická inventura v měsíci říjnu velmi hladce a OKIN projekt dokončil již s koncem listopadu. V minulém týdnu byl zástupci banky podepsán akceptační protokol.

Ing. Bohumil Čučela, vedoucí Účetnictví a výkaznictví Komerční banky ke spolupráci obou firem dodává: „Stejně jako i v loňském roce byly zahájeny práce na standardizaci procesů všech inventurních prací s velkým předstihem. Snahou bylo zajistit, aby procesy inventur byly nastaveny předem a obě firmy při přípravě, průběhu a zpracování výsledků inventur nemusely řešit metodické problémy.“

OKIN GROUP plně využil svých zkušeností z předchozích dvou let úspěšné spolupráce. „Nově se ustanovily detailnější postupy a výkonnější technologie,“ uvádí Milan März, který řídil realizační tým OKIN GROUP. Předpokladem úspěchu byla především precizně propracovaná metodika, která zajistila plynulou evidenci veškerých položek. „Velký význam jsme přikládali také organizaci osmadvaceti inventurních komisí, které se pohybovaly po celé republice a během dvaadvaceti pracovních dní musely pokrýt všech 414 poboček v městech celé České republiky,“ dodává Milan März. Nezanedbatelným přínosem pro vzájemnou spolupráci bylo také zřízení HelpDesku (dočasné informační linky) přímo v majetkové účtárně Komerční banky. Jeho prostřednictvím byla poskytována operativní podpora členům jednotlivých komisí po celou dobu fyzických inventur.

„Standardem ze strany dodavatele se stalo přizpůsobení se potřebám Komerční banky. Jedná se například o provádění inventur v klientských prostorách převážně mimo provozní dobu našich poboček nebo informování o čase, kdy a v jakém složení dílčí inventurní komise do daného objektu nastoupí, a to ještě před vlastním zahájením inventury majetku,“ hodnotí spolupráci Ing. Bohumil Čučela z Komerční banky.

Kromě fyzických inventur hmotného majetku OKIN GROUP navíc pro Komerční banku zajišťuje služby facility managementu v pobočkách regionu Morava a také tzv. centrální služby skládající se z autoprovozu, správy školicích a ubytovacích center, provozu poštovní a balíkové výpravny, depozitáře, správy bytů a telekomunikačního provozu.

Praha, 18. 12. 2008

Informace pro média:

O společnosti OKIN GROUP, a. s.
OKIN GROUP je významným poskytovatelem podpůrných služeb pro podniky ve střední a východní Evropě. Na českém trhu působí již patnáctým rokem. Pod značkou OKIN FACILITY nabízí komplexní facility management, tedy služby související s provozem a správou nemovitostí a majetku. Dále pak pod značkou OKIN OUTSOURCING zajišťuje služby v oblasti business process outsourcing (BPO). Dceřiná společnost OKIN EDUCA navíc poskytuje služby v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje, a nabízí rovněž i projektovou činnost spojenou s aktivitami získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie, a to jak pro soukromý, tak i veřejný sektor.
V současnosti má OKIN GROUP více jak 1200 zaměstnanců, působí v ČR, na Slovensku, ve Švédsku, Rusku, Bulharsku a na Ukrajině. V oblasti facility managementu obsluhuje desítky administrativních budov, průmyslových podniků, logistických a obchodních center a prostřednictvím společného podniku se skupinou RPG Real Estate také více než 44 tisíc bytů v Moravskoslezském kraji.
www.okin.eu

Pro více informací kontaktujte:
OKIN GROUP, a.s.
Andrea Štokrová
Specialista interní a externí komunikace
Tel.: +420 725 748 174
E-mail: andrea.stokrova@okin.eu