OKIN OUTSOURCING pomohl světovému telekomunikačnímu gigantovi uspořit náklady

Přes devadesát zaměstnanců přijal OKIN OUTSOURCING v druhé polovině roku 2006, aby mohl od roku 2007 z ostravského kompetenčního centra poskytovat další činnosti pro Verizon Business. Již od roku 2004 zajišťuje z Ostravy OKIN OUTSOURCING pro Verizon Business administrativní podporu pro interní zpracovávání objednávek, tj. zadávání a kontrola formální správnosti. Nyní se k těmto činnostem přidává ještě koordinace všech činností interních oddělení Verizon Business při realizaci objednávky, podpora při řešení technických požadavků a vyúčtování nákladů klientům Verizon Business za čerpání služeb.

OKIN OUTSOURCING však zabezpečuje i provoz dalšího centra v Praze. Jedná se o vysoce specializované expertní centrum, které má na starosti plánování, monitorování a optimalizaci telekomunikační a internetové sítě Verizon Business.

Spolupráce OKIN OUTSOURCING a Verizon Business byla zahájena na začátku roku 2004 po vítězství OKIN OUTSOURCING v mezinárodním výběrovém řízení, kterého se účastnily velké světové společnosti. Verizon Business se totiž kvůli snížení nákladů rozhodl převést některé podpůrné aktivity a zcentralizovat je v jedné ze zemí střední a východní Evropy, odkud by byly činnosti zajišťovány pro region EMEA (Evropa, Střední Východ a Afrika).

Pouhé tři měsíce od podpisu smlouvy stačily OKINu k tomu, aby zařídil kanceláře a najal zaměstnance do pilotního provozu. V červenci 2004 otevřel OKIN kompetenční centrum se třiceti zaměstnanci v Ostravě, v polovině roku 2005 pak expertní centrum v Praze. Během dvou a půl roku se centrum v Ostravě rozrostlo až na dnešních více než 220 zaměstnanců, zatímco v expertním centru v Praze v současnosti pracuje 26 špičkových evropských odborníků.

Mezi zásadní přínosy této spolupráce patří zvýšení produktivity a kvality u daných činností a velmi výrazné snížení nákladů ve výši přes 50 procent,“ říká Johan Thorpenberg, ředitel nových projektů společnosti Verizon Business.

Primárním cílem OKIN OTSOURCING je nyní spokojenost zákazníka. „Verizon Business je pro nás velmi významný klient. Partnerství s Verizon Business se stále úspěšně vyvíjí, a proto momentální prioritou divize není získávání nových zákazníků, ale maximální spokojenost Verizon Business,“ uvedl generální ředitel OKIN FACILITY, Michal Jelínek. „Vstup do oblasti business process outsourcing je součástí naší dlouhodobé strategie služeb pro podniky doplňující naše aktivity v oblasti facility managementu. V budoucnu přistoupíme k aktivní akvizici nových zákazníků. Naším dlouhodobým cílem je expanze do jiných zemí a lokalit,“ dodává Michal Jelínek.        

O společnosti OKIN FACILITY a její divizi OKIN OUTSOURCING
Společnost OKIN FACILITY CZ, s. r. o. je významná česká outsourcingová společnost. Na trhu působí již více než třináct let, během kterých získala mnoho zkušeností a zákazníků. Firma poskytuje širokou škálu služeb pro podniky. Mezi nabízené služby patří především komplexní facility management, tedy služby související s provozem a správou nemovitostí a majetku.
V současnosti má OKIN FACILITY téměř 700 zaměstnanců a působí po celém území ČR a čtvrtým rokem i na Slovensku. Mezi areály, kde firma vykonává svou činnost, patří např. BB Centrum Beta, Palác Karlín, pražská centrála Philips, Office Centre Vinohrady, v průmyslu pak areály firem Česká Zbrojovka, Celestica Ráječko nebo Hamé.
OKIN OUTSOURCING, divize OKIN FACILITY, provozuje pro největšího světového telekomunikačního operátora, Verizon Business, v Praze a Ostravě kompetenční a expertní centra, která obsluhují celou Evropu, Střední Východ a Afriku. K činnostem poskytovaným z ČR patří mimo jiné administrativní podpora pro interní zpracovávání objednávek, podpora při řešení technických požadavků a plánování a monitorování sítě Verizon Business.

Praha 16. 1. 2007