OKIN pomáhá společnosti Hamé snižovat náklady na facility management v milionech korun ročně

Společnosti OKIN FACILITY a Hamé spolupracují od května roku 2005. Podepsání kontraktu předcházela osmnáctiměsíční příprava projektu, v rámci které probíhalo definování vlastního zadání a potřeb Hamé a zajiš?ování auditů na jednotlivých závodech.

„OKIN jsme si vybrali, protože nás přesvědčil po finanční i odborné stránce. Byl to náš první krok k soustředění se na hlavní předmět podnikání,“ říká Ing. Martin Štrupl, ředitel logistiky Hamé, a.s. Pro outsourcing FM se Hamé rozhodlo z několika důvodů. „Především jsme chtěli snížit náklady, vylepšit služby a hlavně se zbavit mnoha starostí, které jsou s FM spojené. Dnes již můžeme říci, že se nám ve spolupráci se společností OKIN FACILITY podařilo snižit náklady o více než deset procent, jde tedy o miliony korun ročně,“ dodává Martin Štrupl. 

Pro OKIN FACILITY tento projekt znamenal velkou zkoušku. „Začínali jsme v plné sezóně, tedy v situaci, kdy všechny závody Hamé rozjely produkci na plné obrátky, nastoupili brigádníci a do závodů proudily suroviny určené ke zpracování. OKIN zahajoval se sníženým stavem pracovníků a nemohl si dovolit ani sebemenší zaváhání,“ říká Mgr. Milan Janoušek, provozní ředitel divize FM.

Vedení společnosti Hamé přihlásilo tento outsourcingový projekt do soutěže FM Awards 2005. Dne 18. října 2005 ocenila odborná porota International Facility Management Assotiation – Czech Republic (IFMA CZ) projekt společnosti Hamé, v němž je hlavním dodavatelem OKIN FACILITY, za outsourcing nevýrobních podpůrných činností jako Projekt roku 2005 v oboru FM. Mezi činnosti zajiš?ované prostřednictvím outsourcingu patří technická správa areálů, ostraha, péče o zeleň, poštovní služby, odpadové hospodářství, činnost energetika a ekologa, úklidové služby, provoz zaměstnanecké jídelny a kantýny, příjem a opravy přepravních palet a další.

Plány pro budoucí spolupráci mají obě společnosti jasné. „OKIN jsme si již prověřili, proto není důvod, proč bychom na ně nemohli převádět další vedlejší aktivity, a tím si zcela uvolnit ruce pro naší hlavní činnost – výrobu potravin,“ říká Martin Štrupl. Od zaří letošního roku se OKIN začíná starat i o nový areál distribučního centra ve Starém Městě a další rozšíření aktivit se již plánuje.


O vyhlašovaném ocenění Projekt roku
Projekt roku je vyhlašován každoročně Mezinárodní organizací facility managementu. Ocenění udílí pětičlenná porota jmenovaná představenstvem IFMA CZ (International Facility Management Assotiation – Czech Republic). Projekty se posuzují zejména na základě dlouhodobého přínosu, efektivity a racionality, výjimečnosti a originality projektu. V roce 2004 získal ocenění projekt společnosti Adast, a.s., v němž je také hlavním dodavatelem společnost OKIN FACILITY.

O OKIN FACILITY CZ
Společnost OKIN FACILITY CZ, která má v současnosti téměř 600 zaměstnanců, patří mezi významné outsourcingové společnosti v ČR. Působí po celém území ČR a svým klientům poskytuje služby facility managementu - podpůrné služby související se správou a provozem nemovitostí. Firma působí na trhu již více než třináct let, během nichž získala mnoho zkušeností i zákazníků. Od roku 2003 poskytuje OKIN FACILITY své služby také na Slovensku.

O Hamé, a.s.
Společnost Hamé je přední potravinářskou firmou, zabývající se výrobou trvanlivých i chlazených potravin, jejíž tradice sahá k 20. letům minulého století. Společnost se svou produkcí přes 100 000 tun hotových potravin patří k největším českým producentům potravin. Kromě České republiky působí také na zahraničních trzích. Své výrobky dodává do více než 35 zemí světa. Export činí cca 30 % z celkových tržeb 4 miliard korun za rok 2005. Na českém trhu nabízí Hamé své výrobky pod obchodními značkami Hamé, Otma, Znojmia, Veselá pastýřka, Hamánek a nově i BAPA a MADE (bagety a sendviče).

Co je facility management?
Facility management je poměrně mladý obor. Vznikl na přelomu 70. a 80. let dvacátého století ve Spojených státech, do Evropy se dostal až počátkem devadesátých let.
V České republice se facility management začal rozvíjet až po revoluci. Tehdy představoval v podstatě pouze nejzákladnější podpůrnou činnost – správu budovy, která v sobě zahrnovala technickou údržbu a administrativní správu. S vývojem trhu firmy začaly nabízet i další služby, které jsou s provozem budov nutně spojeny – úklid, ostraha, energetické služby, péče o zeleň, požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci, poštovní služby a řadu dalších.Facility managemet je jeden z oborů, který se vyplatí outsourcovat. Outsourcingu FM využívají jak majitelé administrativních budov nebo nákupních center, tak i bankovní a některé státní instituce, ale dnes stále více i průmyslové podniky.Pro tyto subjekty je výhodné přenechat podpůrné činnosti externímu dodavateli, který má zkušenosti s provozem budov a disponuje know-how jak efektivně, jednotlivé činnosti aplikovat na určité druhy provozu. Všechny tyto činnosti vykonává dodavatel v požadované kvalitě a o svém působení podává pravidelné zprávy.
Při outsourcingu podpůrných procesů se také dosahuje snížení nákladů vyčleněné činnosti, zpravidla o 5 -30 procent