Orange Group oznamuje změnu vrcholového managementu

Veronika Fáberová v minulosti pracovala ve firmě Group 4 Securicor (dříve Group 4 Falck) v oblasti navrhování bezpečnostních systémů, marketingu a lidských zdrojů. Společnost opouštěla v roce 2005, v době jejích reorganizačních změn, jako náměstek generálního ředitele a členka představenstva. Ve společnosti Orange Group působila již od jejího založení jako ředitelka pro strategický rozvoj. 

Michal Fábera získal jméno uznávaného odborníka v oblasti komerční bezpečnosti v letech svého působení v pozici generálního ředitele bezpečnostní agentury Group 4 Falck, nynější Group 4 Securicor. Tuto společnost opustil minulý rok pro rozdílnost názorů se zahraničními akcionáři na fungování společnosti na českém trhu.

Veronika Fáberová i Michal Fábera tvoří spolu s ostatními zaměstnanci Orange Group tým mezinárodně zkušených českých bezpečnostních expertů, který spojuje české a britské know-how v oblasti Security a Event Managementu a toto nové know-how šíří prostřednictvím vzdělávání bezpečnostních manažerů.


O Orange Group a.s.
Akciová společnost vznikla v polovině roku 2006. Disponuje konsolidovaným týmem odborníků s téměř patnáctiletou praxí v oblasti komerční bezpečnosti. Společnost se zabývá především konzultační a poradenskou činností v oblasti komerční bezpečnosti. Mezi další poskytované služby patří integrace bezpečnostních služeb, event security a vzdělávání manažerů především v oblasti bezpečnosti.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz