Osm milionů korun vyčlenil kraj na podporu venkova

Obce a dobrovolné svazky obcí mohou požádat Moravskoslezský kraj o finanční dotaci. Kraj totiž vyčlenil 8 milionů korun na podporu obnovy a rozvoje venkovských oblastí s cílem přispět k rozvoji občanských aktivit a komunitního života v obcích.

O investiční či neinvestiční dotaci z „Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ mohou požádat obce do dvou tisíc obyvatel (až do výše čtvrt milionu korun) a dobrovolné svazky obcí (maximálně 150 tisíc korun). Z celkových osmi milionů korun rozdělí kraj obcím 6 milionů korun, svazkům obcí pak dva miliony korun.

O dotaci mohou zájemci žádat do 31. března. Veškeré informace o podmínkách dotačního programu včetně příloh najdou na webových stránkách kraje www.kr-moravskoslezky.cz v sekci Úřední deska.

Se svými dotazy se také mohou obrátit na kontaktní osoby: Bc. Jana Bartošková, tel. 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@r-moravskoslezsky.cz a Bc. Petr Zajac, tel.: 595 622 725, e-mail: petr.zajac@kr-moravskoslezsky.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz