OSM MILIONŮ KORUN Z KRAJSKÉHO ROZPOČTU MÍŘÍ NA OBNOVU A ROZVOJ VENKOVA

Oprava silnic, nové hřiště nebo rekonstrukce školy se kromě jiného zaplatí z peněz, které ze svého rozpočtu vyčlenil Moravskoslezský kraj na podporu a rozvoj venkova. Osm milionů korun přispěje také k zajištění větší bezpečnosti v obcích, kvalitnějšímu využití volného času, modernizaci zdravotnických středisek či místních komunikací.

Program „Podpora obnovy a rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji“ je vyhlašován od roku 2004. Od té doby pomohl zrealizovat více než osm set projektů za stovky milionů korun:  „Pokud počítáme i letošní rok, od roku 2004 jsme prostřednictvím 837 projektů rozdělili částku 267 milionů korun,“ upřesnil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, evropské projekty a operační programy Martin Sikora.

Do programu se mohly se svými záměry přihlásit obce do dvou tisíc obyvatel a získat až 250 tisíc korun, a také dobrovolné svazky obcí. Ty mohly obdržet až 150 tisíc korun.

Finanční podporu letos získaly například projekty Karlovy Studánky, Sosnové a Svobodných Heřmanic zaměřené na opravy místních komunikací Obce Hrčava a Býkov-Láryšov budou rekonstruovat a modernizovat hřiště, Kateřinice zrekonstruují a zateplí střechu mateřské školy, ve Slezských Rudolticích bude revitalizováno a zpřístupněno okolí pečovatelského domu. V Horní Lomné budou opraveny chodníky a příjezdová komunikace u Domu integrovaných sociálních služeb.

„Zájem obcí o tento program je stále velký. Proto se budeme se snažit, aby v roce 2015 byla pro tyto účely alokovaná vyšší částka,“ dodal náměstek hejtmana Martin Sikora.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz