Ôsmy ročník Zlatej mince priniesol Pioneer Investments dve zlaté a jeden bronz

Rovnako ako v predchádzajúcich siedmich rokoch zabodovala skupina Pioneer Investments v SR aj v tomto ročníku súťaže Zlatá minca. V obnovenej kategórii fondov obsadila dve prvé priečky, a to za akciový fond Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund a za dlhopisový fond Pioneer Funds – Global Aggregate Bond. Šiestykrát bol odbornou porotou ocenený aj produkt Program pravidelného investovania RYTMUS, ktorý získal bronzovú medailu.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré prebehlo 23. októbra v historických priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky, prebral ocenenie Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investmens SR.

Dlhoročný úspech našich kľúčových produktov v súťaži Zlatá minca nás, samozrejme, veľmi teší,“ komentuje Miroslav Ovčarik. „Sme radi, že odborná porota opakovane vyzdvihuje špičkovú kvalitu našich podielových fondov, nech už ide o akciové alebo dlhopisové stratégie, či  flexibilitu pre investorov v Programe pravidelného investovania RYTMUS,“ dodal.

Ocenené produkty Pioneer Investments v skratke:

Program pravidelného investovania RYTMUS je investičný program, v ktorom si investor môže vybrať zo šiestich portfólií odlíšených pomerom dlhopisových, akciových a komoditných fondov luxemburskej rodiny Pioneer Funds a Pioneer S.F. Portfóliá sú vytvorené tak, aby mohli pokryť investičné obdobia rôznych dĺžok, v súlade so zásadou rozkladania rizika. Metódu pravidelného investovania by mal využívať každý, kto chce zmierniť riziko kolísania ceny podielového listu.

Akciový Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund je podfondom, ktorý sa snaží o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov emitentov, ktorí sú registrovaní a majú hlavné sídlo alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v USA. Využíva metódy vyvíjané investičnými manažérmi už od roku 1928.

Dlhopisový Pioneer Funds – Global Aggregate Bond je podfondom, ktorý sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom období investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z dlhopisových a s dlhmi spojených nástrojov. Sleduje aktívnu a flexibilnú alokáciu do rôznych segmentov na trhoch s fixným výnosom investovaním v širokom rozsahu emitentov na dlhopisových trhoch.

Zlatá minca je súťaž produktov bánk, poisťovní a iných finančných subjektov rozdelených do 25 kategórií. O poradí v kategóriách rozhodovala v tomto roku 73-členná odborná porota, ktorú tvorili ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, spravodajských agentúr, ekonomických serverov, finančných poradcov, profesijných asociácií a spoločností realizujúcich prieskum trhu. Anketa pomáha záujemcom o finančné produkty zorientovať sa a zúžiť výber.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 30. septembru 2012 aktíva v hodnote viac ako 153,365 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štruktúrovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je tretí najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 27 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 000 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
verze pro tiskverze pro tisk