Otevírá se další možnost pro české firmy v kosmickém výzkumu

„Program ARTES 20 je zaměřen na využívání a kombinování již existujících systémů a technologií pro tvorbu služeb. Jednou z hlavních podmínek pro zahájení projektu je, aby byly využity prvky, resp. produkty alespoň dvou z následujících oblastí: pozorování Země, družicová telekomunikace, družicová navigace a technologií pro kosmické lety s lidskou posádkou,“ říká k tomu Martin Šunkevič z České kosmické kanceláře a dodává: „Aktivity by měly vycházet z předchozích konzultací s potencionálními uživateli daných aplikací. Program ARTES 20 u většiny aktivit vyžaduje jejich spolufinancování již od raných fází.“

V dopolední sekci zástupci ESA představí program ARTES 20, jeho cíle, možnosti a pravidla pro zapojení do jeho aktivit a příklady realizovaných projektů v rámci programu. Odpolední část proběhne ve dvou paralelních sekcích, v podobě příspěvků českých pracovišť a případně i potencionálních uživatelů. Sekce budou věnované uplatnění integrovaných aplikací v oblasti dopravy a zdravotnictví.
Příklady takovýchto projektů naleznete na http://iap.esa.int/iap-themes/Transporthttp://iap.esa.int/iap-themes/Health.

Předběžný program workshopu je následující (finální program po dokončení naleznete na http://www.czechspace.cz/cs/telekomunikace-a-navigace/artes-20-workshop-praze):
10:00 – 12:00 dopolední sekce
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 15:00 dvě odpolední paralelní sekce „doprava“ a „zdraví“
15:00 – 16:30 prostor pro otázky, osobní setkání s představiteli ESA

Na závěr workshopu bude možné individuálně diskutovat se zástupci ESA i českými delegáty rady JCB, pod kterou program ARTES 20 spadá.

Zájemci, kteří budou mít zájem na workshopu vystoupit s příspěvkem, který by představil téma pro případný projektový návrh spadající do programu ARTES 20, by měli kontaktovat organizátory do 18. června 2010 na email sunkevic@czechspace.cz nebo na telefonním čísle +420 603 557 752.
V případě účasti bez příspěvku je potřeba kontaktovat organizátory do 21. června 2010. Workshop se uskuteční v budově Ministerstva dopravy ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1. Jednacím jazykem bude angličtina.

Informace pro média:

Program  ARTES, Advanced Research in Telecommunications Systems, tematicky spadá pod  direktorát D/TIA (Directorate of Telecommunications and Integrated Applications ESA) a dělí se dále na jednotlivé elementy. Druhý název elementu ARTES 20 je “Integrated Application Promotion”, tedy program pro podporu integrovaných aplikací. Náplní jeho aktivit je využívání a kombinování již existujících systémů a technologií pro tvorbu služeb, které využije co nejvíce uživatelů. Česká republika zavázala přispět do telekomunikačního programu ARTES celkem 6,13 mil. Euro.

Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou společností, která působí od roku 2003 jako administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v České republice. Je kontaktní organizací pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a jinými mezinárodními kosmickými organizacemi. Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť především do evropských kosmických programů. Kancelář také zastupuje Českou republiku v odborných orgánech EU, ESA a v Mezinárodní astronautické federaci (IAF).
Internetové stránky: www.czechspace.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jakub Řehák
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 602 141 313
E-mail: jakub.rehak@stance.cz