Otevření nové haly TECHO se blíží

30. července 2009 - Společnost TECHO uvede 1. srpna 2009 do provozu novou halu určenou pro dřevovýrobu. Hlavním programem zde bude výroba typizovaných bankovních a zákaznických (klientských) pultů.

„Tato investice byla zejména reakcí na nynější výrazný růst trhu bankovních a zákaznických pultů. V současné složité situaci je značnou konkurenční výhodou flexibilita a schopnost pružně reagovat na požadavky trhu,“ uvedl Jiří Kejval, generální ředitel TECHO, a.s.

Zahájení plného provozu je plánováno na srpen tohoto roku. V nové hale bude TECHO používat zcela nové technologie především tzv. sendvičové desky s hliníkovým jádrem na principu „včelí plástve“.

Jiří Kejval k tomu dodává: „Výhodou je výrazné zlepšení užitkových vlastností desek, například pevnosti a lehkosti. Zároveň roste i šetrnost k životnímu prostředí. V budoucnu by technologie sendvičových desek mohla znamenat revoluci v nábytkářském průmyslu.“

Přestože v nové hale budou pracovat především stávající pracovníci, chystá se firma TECHO přijmout i několik nových zaměstnanců. „Do dřevovýroby sháníme kvalifikované truhláře pro tuto specializovanou dílnu. Paradoxně v dnešní době nárůstu nezaměstnanosti je problém obsadit takové pozice. Celkově pracuje ve výrobním sektoru TECHO stovka pracovníků, přičemž přibližně třetina by měla pracovat v této nové hale o rozměru téměř 1500 m²,“ uvádí Jan Duras, provozní ředitel společnosti TECHO.

Nové prostory mají firmě zajistit zejména vyšší produktivitu, efektivitu a variabilitu výroby. Významným přínosem, nejen pro TECHO, bude také snížení energetických nákladů a emisí. Provoz nové haly je mnohem hospodárnější a šetrnější k životnímu prostředí, což je jedním z hlavních cílů společnosti.

Informace pro média:

TECHO, a.s., je vedoucí společností v oboru poskytování komplexních služeb v oblasti vybavování komerčních interiérů ve střední a východní Evropě a zároveň významným výrobcem kancelářského nábytku v České republice. Klientelu tvoří významné bankovní domy, finanční instituce, mezinárodní společnosti, vládní organizace a veřejné instituce. Dnes má pobočky ve Velké Británii, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Rusku, Gruzii a na Ukrajině. Od roku 2008 je součástí nizozemské skupiny Royal Ahrend NV, která patří mezi pět největších výrobců kancelářského nábytku v Evropě.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Peterka
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809
E-mail: ondrej.peterka@stance.cz