Oživení ekonomik E16 bude pozvolné


Východisko: Recese eurozóny ve 2Q09 významně zvolnila tempo, jak naznačuje zpomalení mezikvartálního poklesu HDP na 0,1 % z předchozích -2,5 %. Do čísel se pozitivně promítl hlavně nečekaný mezikvartální růst HDP ve dvou největších ekonomikách. Německý HDP se ve 2Q09 mezikvartálně zvýšil o +0,3 % (po čtyřech čtvrtletích setrvalého poklesu) a stejný růst vykázala také Francie. Největší mezikvartální pokles naopak vykázaly Španělsko a Nizozemí (-0,9 %). Detailní data nejsou zatím k dispozici, ale dostupné měsíční údaje signalizují, že za zpomalením tempa poklesu stojí především pozitivní obrat ve spotřebě domácností (částečně vliv vyššího prodeje automobilů) a pozitivní výsledek zahraničního obchodu.

Analytik Vojtěch Benda: Pozitivní výsledek naznačuje konec recese eurozóny a možný návrat k růstu, tažený ekonomickým oživením Německa a Francie. Obáváme se však, že vzhledem k přetrvávajícím problémům finančního sektoru a trhu práce bude oživení ekonomik EU16 jen velmi pozvolné.

Východisko: Maloobchodní tržby (očištěné o kalendářní a sezónní vlivy) poklesly v červnu o 1,1 % a v meziročním srovnání se snížily o 5,8 % (tj. již devátý měsíc záporného tempa). Pokles tržeb přiživily hlavně meziměsíčně nižší prodeje a opravy automobilů (-1,4 %), snížily se však i tržby v ostatních sektorech včetně prodeje pohonných hmot (-0,9 %).

Analytik Vojtěch Benda: Pokračující pokles tržeb naznačuje prohlubující se pokles domácí soukromé spotřeby. Na jedné straně sice pokles inflace vyvažuje vliv zpomalení růstu nominálních mezd na kupní sílu domácností, na druhou stranu však rostoucí nezaměstnanost snižuje celkové zdroje na spotřebu domácností a ekonomický sentiment spotřebitelů nadále zůstává slabý. Sestupný trend maloobchodních tržeb signalizuje pravděpodobný pokles soukromé spotřeby v nejbližších čtvrtletích, který by měl brzdit případné oživení ekonomiky tažené stabilizací zahraniční poptávky a exportů. Inflační tlaky tudíž zůstanou i v následujících čtvrtletích velmi nízké, stejně jako úrokové sazby ČNB…


Vojtěch Benda

ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Eva Chlumová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 724 464 192
E-mail: eva.chlumova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz