Paliva čerpacích stanic LUKOIL opět prokázala svou kvalitu

Že jsou paliva nabízená na čerpacích stanicích LUKOIL kvalitní, o  tom nemůže být sporu. ZLUKOIL_image1 (1).jpg celkového počtu 10 kontrol jakosti pohonných hmot provedených v prvním čtvrtletí letošního roku Českou obchodní inspekcí, nebylo u paliv LUKOIL zjištěno žádné pochybení. Kvalitu paliv LUKOIL rovněž dokládají kontroly provedené v loňském roce. Z celkového počtu 47 kontrol se jich 39 týkalo kvality paliv, a i vloni splnila paliva LUKOIL veškeré zákonem dané normy.

Kontroly v prvním čtvrtletí letošního roku byly provedeny v Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji, rovněž pak na území Hlavního města Prahy a v Moravskoslezském a Olomouckém regionu. Všech 10 kontrol (12 odebraných vzorků pohonných hmot) bylo vyhodnoceno bez pochybení.

Ale i vloni prošla paliva LUKOIL bez výhrad. Podle informací ČOI bylo v roce 2013 provedeno na čerpacích stanicích LUKOIL celkem 47 kontrol, z nichž 39 se týkalo kvality prodávaných pohonných hmot. I zde obstála paliva LUKOIL na výbornou. Ostatní kontroly se pak týkaly doplňkových služeb, jako např. prodeje zboží a potravin. Pouze v jednom případě – reklamace zboží – bylo shledáno pochybení ze strany provozovatele čerpací stanice.

„Naše strategie stojí na prodeji kvalitních pohonných hmot za nízké ceny, říká Ladislav Béres, marketingový manažer LUKOIL Czech Republic s.r.o. „Právě kvalita paliv, šíře poskytovaných služeb, kterou neustále rozšiřujeme, a v neposlední řadě nízká cenová politika se projevuje v loajalitě našich zákazníků a nás usvědčuje v tom, že jdeme tím správným směrem. Jsem velice rád, že i kontroly České obchodní inspekce, ve kterých splňujeme veškeré zákonem dané normy, potvrzují fakt, že paliva LUKOIL jsou co do kvality srovnatelná s nabídkou konkurenčních čerpacích stanic v České republice,“ dodává Ladislav Béres.


V květnu poběží v rámci marketingové akce na čerpacích stanicích LUKOIL znovu slevová akce na paliva LUKOIL, v rámci které budou moci řidiči ještě více ušetřit a někteří i vyzkoušet, že kvalitní paliva LUKOIL se tankovat opravdu vyplatí.

 

Stance Communications, s.r.o.
Dana Bratánková
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 736 768 499
E-mail: dana.bratankova@stance.cz