Pavel Kvasil se stal ředitelem servisního střediska OKIN FACILITY

Společnost OKIN GROUP, a.s., významný poskytovatel facility managementu, provedla výměnu na pozici ředitele servisního střediska. To od září 2010 nově vede Pavel Kvasil, který doposud působil v České spořitelně, kde byl zodpovědný za veškeré aktivity v oblasti facility managementu.

„Mým cílem je vytvoření fungujících procesů stále se rozrůstajícího servisního střediska OKIN FACILITY, dále pak zefektivnění a konsolidace činností s ním souvisejících,“ uvádí Pavel Kvasil ke svému nástupu do funkce. Na svém novém působišti bude mít na starosti kromě servisní údržby také průběh revizí elektrozařízení, protipožárních technologií a klimatizací. Zodpovědný bude také za činnost specialistů požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí. Na pozici vystřídá Karla Vosátku, který odchází do ruské pobočky OKIN FACILITY RU.

Pavel Kvasil přichází z České spořitelny, a.s., kde působil jako ředitel odboru Správa majetku. Své bohaté zkušenosti s facility managementem uplatňuje již několik let také jako bývalý člen představenstva IFMA CZ, profesní asociace facility managementu.

Pavel Kvasil absolvoval distanční studium při Hospodářské komoře ČR. Je ženatý, má jednoho syna a mezi jeho záliby patří cestování, sport, jízda na motorce, modelová železnice a kulečníková hra snooker.

Praha, 13. září 2010

Informace pro média:

O společnosti OKIN GROUP, a. s.
OKIN GROUP je významným poskytovatelem podpůrných služeb pro podniky ve střední a východní Evropě. Na českém trhu působí již šestnáctým rokem. Pod značkou OKIN FACILITY nabízí komplexní facility management, tedy služby související s provozem a správou nemovitostí a majetku. Dále pak pod značkou OKIN OUTSOURCING zajišťuje služby v oblasti business process outsourcing (BPO). Dceřiná společnost OKIN EDUCA navíc poskytuje služby v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje a nabízí rovněž i projektovou činnost spojenou s aktivitami získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Skupinu v minulém roce rozšířila společnost OKIN CLEANING nabízející úklidové služby.

V současnosti má skupina OKIN GROUP více jak 1400 zaměstnanců, působí v ČR, na Slovensku, ve Švédsku, Rusku, Bulharsku a na Ukrajině. V oblasti facility managementu obsluhuje desítky administrativních budov, průmyslových podniků, logistických a obchodních center.
www.okin.eu

OKIN GROUP, a.s.
Zdeněk Štěpka
Specialista marketingu
Tel.: +420 722 608 245
E-mail: zdenek.stepka@okin.eu