Pavel Rusý, ředitel speciálních projektů GfK Czech


RNDr. Pavel Rusý - životopis

ředitel speciálních projektů GfK Czech
Special Projects Director GfK Czech


Pavel Rusý (*1964) vystudoval v letech 1982 až 1987 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy obor Matematická statistika

V letech 1989–1991 pracoval ve výzkumném ústavu energetickém EGÚ. Na tomto prestižním pracovišti se podílel na projektech v oblasti vzdušného transportu emisí, modelování řídících procesů v jaderné elektrárně Temelín a dalších.

V roce 1992 nastoupil do GfK na pozici specialisty na zpracování dat a analýzy. Od roku 1993 se specializoval na projekty v oblasti médií. Téhož roku stál u založení oficiálního výzkumu sledovanosti médií – Media Projektu. O rok později převzal odpovědnost za vedení tohoto projektu a vedení útvaru výzkumu médií. V letech 1997–2002 byl výkonným ředitelem Sdružení STEM/MARK – GfK.

V roce 2002 byl jmenován ředitelem s odpovědností za metodiku a inovace. Vedle řízení Media Projektu se podílel na nejnáročnějších projektech v oblasti finančního trhu, rychloobrátkového zboží, sociálního výzkumu, ve výzkumu komunikace a v dalších oblastech.

V roce 2007 byl jmenován Research Services Director s odpovědností za řízení týmu 70 pracovníků. Tuto funkci vykonával do roku 2008. V současné době pracuje na pozici Special Projects Director a věnuje se řízení Media Projektu, dalším náročným projektům a konzultační činnosti.

Pavel Rusý se ve svém volném čase věnuje početné rodině, cyklistice a aktivitám pro občanská hnutí a společenské organizace.