Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR


Ing. Petr Šimčák, CFA – životopis

ředitel obchodu Pioneer Investments ČR
člen představenstva společnosti Pioneer Asset Management, a.s.

Petr Šimčák (*1973) patří k předním odborníkům v oblasti investování a financí v České republice.  Široké veřejnosti je znám jako publicista v oboru investic.

V roce 1996 absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor finanční podnikání. V průběhu let 1997 až 2008 dále absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů, včetně školení Euromoney training v Paříži, či kurzů České finanční akademie v oboru portfolio managementu, risk managementu, alokace zdrojů, analýzy dluhopisů, akcií a derivátů. V roce 2006 získal certifikát CFA (Charted Financial Analyst).

V brněnské společnosti MONECO, spol. s.r.o., působil jako zástupce šéfredaktora předního časopisu pro investory FOND SHOP a jako investiční konzultant. V tomto období zaujal odbornou veřejnost jak analýzami investičních produktů a investičních strategií, tak schopností účinně popularizovat odborné problémy, aniž by byla jakkoli snížena vysoká profesní úroveň řešení problémů. Za působení v Monecu se prosadil do úzkého okruhu odborníků, jejichž názory často citovala centrální média.

V roce 2004 přijal pozici ve vedení společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Do června roku 2007 působil ve funkci ředitele pro vývoj produktů a distribuci pro privátní klientelu. V současné době zastává pozici ředitele obchodu se zaměřením na oblast bank a institucionálních klientů. Je rovněž členem představenstva společnosti Pioneer Asset Management, a.s.

Je ženatý, má dvě děti a ve volném čase rád sportuje. K dalším jeho koníčkům patří sport (lyžování, karate, šerm), četba a studium finančního oboru.

Témata: 
odborné komentáře k penzijní reformě a produktům
edukace veřejnosti
medializace dostupných údajů a statistik o fondech a kapitálových trzích
obecné komentáře k vývoji na trzích
komentáře k trhům v závislosti na politické situaci
komentáře k politickým rozhodnutím v ČR a jejich dopadu na lokální trh
analýzy

Kontakt: petr.simcak@pioneerinvestments.com

verze pro tisk