Pilotní projekt regenerace bytových domů RPG Real Estate postoupil do realizační fáze

Realitní skupina RPG Real Estate pokračuje ve svém pilotním projektu nazvaném Pilot 800.  Zahájen byl na sklonku loňského roku výběrem lokalit a dotazníkovými akcemi mezi nájemníky v domech zařazených do projektu. Na jaře 2009 pak následovala informační setkání s nájemníky, výběr dodavatelských firem a veškerá potřebná projektová příprava. V těchto dnech se projekt dostává do své realizační fáze. V jejím rámci bude provedena komplexní regenerace bytových domů a veřejných prostranství ve vybraných lokalitách, kde je vlastníkem domů společnost RPG Byty.

„Předpokládané náklady na celý pilotní projekt činí přibližně 140 milionů korun. Jeho dokončení je plánováno ještě před koncem letošního roku. Naši dodavatelé prošli náročným výběrovým řízením, šlo nám o to, aby ceny prací byly co nejnižší, samozřejmě  při zachování jejich vysoké kvality,“ uvedl ředitel residenčního portfolia skupiny RPG Real Estate Pavel Klimeš.

V rámci pilotního projektu byly vytipovány tři lokality - Ostrava-Poruba, Karviná-Nové Město a Havířov. Pomocí průzkumu, který uskutečnila agentura Respond&CO., se společnost snažila zjistit názory nájemníků na zamýšlený projekt a dát jim prostor k dalšímu vyjádření. Většina nájemníků se v tomto průzkumu vyjádřila k připravovaným změnám kladně. Své dotazy a připomínky nájemníci následně sdělili na třech setkáních s manažery společnosti konaných letos na jaře. „Při těchto setkáních jsme od nájemníků získali celou řadu zajímavých připomínek a podnětů. Ne všechny jsme sice mohli do konečné podoby projektu promítnout, ale řadu z nich jsme skutečně zohlednili. Velmi nás potěšilo, že někteří nájemníci se k projektu postavili takto aktivně,“ hodnotí dosavadní komunikaci s nájemníky během přípravné fáze Pavel Klimeš.


Rekonstrukce v rámci projektu Pilot 800 bude zahrnovat výměnu oken, vstupních dveří a elektroinstalace, celkové revize rozvodů a kanalizace, kompletní výměnu rozvodů vody včetně izolací, celkové opravy vstupů, osazení poštovních schránek, nových zvonků, domovních telefonů a další. Vždy se jedná o ucelený komplex domů tvořících uzavřený vnitroblok. V rámci pilotního projektu se připravuje i revitalizace veřejných prostranství, která má zahrnovat opravy stávající obslužné komunikace, navýšení parkovacích kapacit, opravy chodníků a úpravy ploch, opravy kontejnerových stání nebo revitalizace zeleně.

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby, která je společným podnikem se společností OKIN GROUP, a. s. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu