Pioneer Fund pokračuje na svojej ceste za úspechom


Ratingová agentúra Standard&Poors v novembri potvrdila fondu Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund najvyšší rating AAA. Za kvalitami pôvodného fondu Pioneer Fund, z ktorého tradičných investičných zásad vychádza aj luxemburský klon Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund, stoja predovšetkým výnimočné schopnosti jeho portfólio manažérov. Tí boli za osemdesiat rokov histórie fondu iba štyria.

Krátko po založení Pioneer Fund prišla svetová kríza. Akciové trhy postihol najväčší prepad v histórii, napriek tomu vďaka prvému portfólio manažérovi fondu Philipovi Carretovi Pioneer Fund obstál lepšie ako Wall Street a navzdory depresii nevynechal výplatu dividendy. Dnešný portfólio manažér John Carey o svojich kvalitách presvedčil zase na začiatku milénia, kedy obstál v čase prepadu.

„Dlhá história a stabilný manažment mali na fond vždy pozitívny vplyv. Od svojho vzniku bola výkonnosť fondu za každých desať rokov kladná, napriek tomu, že od roku 1928 postihlo americký trh sedemnásť veľkých prepadov,“ zhrňuje jedinečnosť fondu Miroslav Ovčarik, Country Manager skupiny Pioneer Investments v SR.

Od októbra minulého roku čelí fond osemnástemu medvediemu trhu. Portfólio manažér je tak postavený pred ďalšiu príležitosť pokračovať v úspešnej štatistike prekonávania indexu.

Informace pro média:

Pioneer Investments je celosvetová skupina, ktorá spravovala k 30. júnu 2008 aktíva v hodnote 200,06 miliardy EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štruktúrovaných produktov.

Skupina má 80-ročné skúsenosti s investovaním, na ktorých základoch poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je štvrtý najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastný investičný proces metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosiahnutiu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadení rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 22 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 300 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny ich dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredito Italiano S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz