Pioneer Funds – Emerging Markets Bond nově umožňuje využít potenciálu rozvíjejících se trhů i v zajištěné třídě do CZK

Skupina Pioneer Investments v ČR od 19. března rozšířila nabídku o další z lucemburských fondů dostupných v korunové třídě. Dluhopisový fond Pioneer Funds – Emerging Markets Bond je nyní k dispozici nejen v EUR a USD, ale nově také v měnově zajištěné třídě do CZK. Fond se zaměřuje na perspektivní region rozvíjejících se trhů, a nabízí alternativu investorům, kteří hledají příležitost pro střednědobé a dlouhodobé investování s nízkým rizikem a zajímavým výnosovým potenciálem. 

„Celková hodnota dluhu vydaného firmami na rozvíjejících se trzích v roce 2012 přesahovala sumu jednoho bilionu dolarů. Poprvé tak předčila objem státních dluhopisů v těchto zemích. Také v portfoliu Pioneer Funds – Emerging Markets Bond převládají firemní dluhopisy, které mají ve srovnání s těmi státními mnohem zajímavější výnos do splatnosti,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR, a dodává: „Portfolio manažer se v tomto případě nemusí striktně držet benchmarku a může tak vyhledávat zajímavé příležitosti i na jiných dluhopisových trzích. Zároveň pružně přizpůsobuje složení portfolia fázím ekonomického cyklu.“

Lepší hospodaření vlád a dobře fungující monetární politika centrálních bank zlepšily postavení rozvíjejících se trhů na finančních trzích a získaly si důvěru investorů i respekt ratingových agentur. Více než polovina z nich získala prestižní investiční rating, který z nich strhává nálepku spekulativních investic. Za téměř dvacet let přinesly dluhopisy rozvíjejících se trhů svým majitelům v průměru zhodnocení vyšší než než 10 % p.a.1)

Pioneer Funds – Emerging Markets Bond se řadí do rodiny lucemburské rodiny fondů Pioneer Funds a je určen zejména pro investory, kteří chtějí investovat ve střednědobém či dlouhodobějším horizontu s relativně nízkým rizikem. Zvláštní pozornost je věnována řízení rizika, kdy jsou například stanoveny přísnější limity pro dluhopisy firem bez investičního ratingu.

Podfond je řízen týmem specializovaným na dluhopisy rozvíjejících se trhů, pod vedením zkušeného portfolio manažera Yerlana Syzdykova. Ten se tomuto regionu věnuje již od počátku své kariéry, pod hlavičkou Pioneer Investments pak od roku 2000.

Uvedením třídy měnově zajištěné do českých korun Pioneer Funds – Emerging Markets Bond doplnil řadu lucemburských fondů Pioneer zaměřených na dluhopisové trhy, které již tuto možnost investorům v České republice nabízejí. K těm dalším patří například Pioneer Funds – Euro Corporate Short Term, fond zaměřený na evropské firemní dluhopisy, Pioneer Funds – Strategic Income zaměřený převážně na region USA, nebo fond Pioneer Funds – Euro Strategic Bond patřící mezi top produkty Pioneer Investments zaměřené na cenné papíry s pevným příjmem.

Pro více informací nejen o produktech skupiny Pioneer Investments v ČR navštivte stránky: www.pioneerinvestments.cz

1) index JPM EMBi Global Diversified TR USD se od 31.12.1993 do 8.3.2013 zhodnotil o 559 %

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 26 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 158 miliard EUR (k 30. 12. 2012).  V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz