Pioneer Funds - Euro Strategic Bond vyhlásený najlepším eurovým dlhopisovým fondom Slovenska za rok 2011


Po víťazstve v prestížnej analýze "Investícia roka 2011" získala investičná skupina Pioneer Investments na Slovensku ďalšie významné ocenenie za dlhopisový fond. V súťaži "TOP Fond Slovakia 2011" bol ako najlepší fond roku 2011 v kategórii Eurové dlhopisové fondy vyhodnotený luxemburský fond Pioneer Funds - Euro Strategic Bond. V porovnaní s konkurenčnými produktmi dosiahol najlepší pomer výnosu a rizika. Súťaž vyhlasuje časopis Investor v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločností.

Investičné ciele podfondu Pioneer Funds – Euro Strategic Bond

Pioneer Funds - Euro Strategic Bond patrí do skupiny eurových dlhopisových fondov s domicilom v Luxembursku. Tento Podfond usiluje o dosiahnutie zhodnotenia kapitálu a príjmov v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov denominovaných v eurách, hotovosti a nástrojov peňažného trhu. Podfond môže investovať až 90 % svojich aktív do dlhových a s dlhmi súvisiacich nástrojov hodnotených v čase nákupu ako nástroje s nižším ako investičným stupňom a tiež môže investovať do vládnych a firemných emisií na rozvíjajúcich sa trhoch.

Až 20 % aktív podfondu môže byť investovaných do dlhových a s dlhmi súvisiacich nástrojov, ktoré majú v čase nákupu rating Standard & Poor's nižší ako CCC alebo ekvivalentný rating inej medzinárodne uznávanej ratingovej organizácie hodnotiace cenné papiere alebo jej investičný manažér považuje za nástroj porovnateľnej úverovej kvality.

Podfond môže investovať do konvertibilných dlhopisov. Ďalej môže tiež investovať do akciových a s akciami spojených nástrojov, a to doplnkovo alebo ako do vedľajšieho produktu dlhovej reštrukturalizácie, ak sú v portfóliu držané pozície v cenných papieroch pod cenou, alebo v dôsledku uplatnenia konvertibilného dlhopisu.

Informace pro média:

Pioneer Investments je celosvetová investičná skupina, ktorá má k 31. decembru 2011 aktíva v hodnote viac ako 162,063 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štruktúrovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na základe ktorých poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund - je štvrtý najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastný investičný proces metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosiahnutiu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadení rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 100 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management SpA (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz