Pioneer Funds – European Equity Target Income spravuje po dvou a půl letech své existence aktiva přesahující jednu miliardu eur

Evropský akciový fond z rodiny lucemburských fondů Pioneer Investments, Pioneer Funds – European Equity Target Income, který byl na trh celosvětově uveden v listopadu 2011, překročil hranici jedné miliardy eur aktiv pod správou. Českým investorům je tento úspěšný akciový fond k dispozici od března letošního roku v měnově zajištěné korunové třídě s výplatou dividend, v eurové třídě s výplatou dividend a v eurové reinvestiční třídě. Za tuto krátkou dobu dosáhl fond v ČR sumy aktiv pod správou ve výši 137 milionů korun. V letech fond 2012 i 2013 překonal v EUR cílované dividendy, přičemž v obou případech vyplatil dividendu přesahující 7 %.

Evropské akcie nabízejí v současné době nesrovnatelně vyšší dividendový výnos, než jakého dosahují státní a firemní dluhopisy investičního stupně. Z dosavadních pozitivních reakcí českých investorů na nový fond lze soudit, že jejich zájem o akciové tituly stoupá a atraktivní nabídkou v podobě Pioneer Funds – European Equity Target Income jsme se jim trefili do investiční nálady,“ uvedl Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR, a dodal: „Právě tento fond je vhodnou alternativou pro klienty, kteří v prostředí nízkých úrokových sazeb hledají produkt s vyšším výnosem, ale zároveň jsou ochotni podstoupit akciové riziko.“ 

Lucemburský podfond Pioneer Funds – European Equity Target Income nabízí investování do široce diverzifikovaného portfolia evropských akcií s potenciálem vyššího dividendového i kapitálového růstu. Portfolio manažer Karl Huber a jeho tým hledají příležitosti, jak výnosový potenciál zvýšit nejen investicemi do akcií, ale také využitím opčních strategií. „Úspěch strategie podfondu a jeho značný růst v poměrně krátkém časovém období je založen především na vyváženém přístupu ke zhodnocování kapitálu a generování dividend. Podfond investuje do společností, které svým akcionářům aktuálně přinášejí vysoké dividendy, a analýza jejich hospodaření zároveň naznačuje, že tento trend bude pokračovat i v budoucnosti,“ uvedl Karl Huber a doplnil: “ Hlavní součástí investičního procesu našeho týmu je vyhledávání akciových příležitostí a jejich vytěžení. Pokud jde o výběr akciových titulů, neexistuje jeden nejdůležitější rozhodovací faktor. Provádíme detailní analýzy akciového trhu a volíme vhodné metody vyhodnocení, které nám umožňují nejpřesnější odhad cílové ceny. Pokud jde o zhodnocení aktuální situace na evropských kapitálových trzích, sdílím mírně optimistický pohled celé investiční skupiny na evropský akciový trh.“

Při investici do podfondu PF – European Equity Target Income mohou čeští investoři využít měnově zajištěnou třídu v českých korunách s výplatou dividend a eurovou třídu jak s výplatou dividend, tak reinvestiční. Dividendy jsou vypláceny pololetně a cílovaná výplata ve výši 7 % pro rok 2014 (v případě dividendové eurové třídy) demonstruje záměr navázat na úspěch ve vyplácení vysokých dividend v letech 2012 (7,3 %) a 2013 (7,5 %). 


Pioneer Funds: European Equity Target Income přináší:
 
• alternativu pro klienty, kteří hledají v prostředí nízkých úrokových sazeb produkt s vyšším výnosem,

• pololetní výplatu dividend,

• využití opčních strategií pro dodatečný příjem a snížení volatility,

• portfolio, které prokázalo svou odolnost vůči poklesu trhu.

Více informací o podfondu Pioneer Funds – European  Equity Target Income a o podmínkách investování naleznete na webových stránkách skupiny Pioneer Investments v ČR www.pioneerinvestments.cz.

 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 27 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 179,6 miliard EUR (k 30. 4. 2014). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz