Pioneer Funds - European Equity Target Income získal ocenění Cash Financial Advisor Award 2014 v kategorii "Podílový fond"

Odborná porota ocenila fond jako inovativní řešení pro investory, kteří hledají zajímavější výnos v přetrvávajícím prostředí nízkých úrokových sazeb. Podle názoru porotců fond Pioneer Funds - European Equity Target Income, který pravidelně vyplácí dividendu a pro zvýšení dividendového výnosu používá opční strategie, konzervativnějším investorům umožňuje  vhodným způsobem participovat na akciových trzích. Magazín Cash je přední publikací pro nezávislé investiční zprostředkovatele a další distributory z řad třetích stran.

Slavnostní Cash galavečer u příležitosti vyhlášení ocenění se uskutečnil 26. září v německém Hamburku, za přítomnosti 250 nejvyšších zástupců pojišťoven, správců aktiv, finančních distributorů a sítí nezávislých investičních zprostředkovatelů.

Českým investorům je tento úspěšný akciový fond k dispozici od března letošního roku a za dobu své distribuce v ČR dosáhl sumy aktiv pod správou ve výši 454 milionů korun. Za první pololetí roku 2014 vyplatil dividendu, která jak v případě měnově zajištěné korunové třídy, tak eurové třídy odpovídá výnosu za pololetí ve výši 3,5%.

Upozornění: 

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a že není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Návratnost investovaných prostředků není v žádném případě zaručena.  Více informací  o fondu, podmínkách investování a rizicích s ním souvisejících naleznete na www.pioneerinvestments.cz. Informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Pro více informací kontaktujte:

Pioneer Investments

Dana Krynska
Head of Marketing & PR
Budova Filadelfie, Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4
Tel. +420 296 354 423, +420 603 471 990, Fax. +420 296 354 100
E-mail:dana.krynska@pioneerinvestments.com
www.pioneerinvestments.cz
 
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz

 

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 27  zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 191,6miliard EUR (k 31. 8. 2014). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.