Pioneer Funds – Multi Asset Real Return: zmiešaný fond skupiny Pioneer Investments, ktorý môže nahradiť desiatku ďalších

Pioneer Funds – Multi Asset Real Return, zmiešaný fond z luxemburskej rodiny Pioneer Funds, rozšíril v júli produktovú ponuku skupiny Pioneer Investments v SR. Hlavným cieľom fondu je priniesť vyšší výnos, než je inflácia v USA, a to v každej fáze ekonomického cyklu, pomocou aktívnej správy a unikátnej diverzifikácie v rámci všetkých hlavných tried aktív. Klientom je k dispozícii tak v eurovej, ako aj v dolárovej triede.

Rast inflácie často prichádza náhle a nečakane, takže aj mierny, opakovaný nárast cien môže na našom majetku napáchať značné straty. Tomuto trendu čelí Pioneer Funds – Multi Asset Real Return rozložením portfólia do mnohých typov investícií, pri ktorých je portfólio manažér presvedčený, že v súčasnom ekonomickom prostredí ponúkajú najlepšiu ochranu proti inflácii a súčasne tiež najlepší pomer výnosu a rizika. Práve vďaka širokému spektru aktív možno týmto balansovaným fondom nahradiť investície do desiatky ďalších,“ uvádza Petr Šimčák, riaditeľ obchodu Pioneer Investments.

Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments v SR, dodáva: „Tradičné zdroje výnosov vďaka nulovým úrokom vysychajú a je teda potrebné hľadať inteligentné a bezpečné alternatívy. Som preto rád, že sa Pioneer Funds – Multi Asset Real Return najnovšie dostáva do produktovej ponuky aj na Slovensku.“

Pioneer Funds – Multi Asset Real Return sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov v skutočných hodnotách (t. j. upravených o infláciu v USA) v strednodobom až dlhodobom horizonte. Popri akciách môže investovať do dlhopisov, komodít a niekoľkých typov špeciálnych dlhopisov, ktoré využívajú pohyblivé úrokové sadzby alebo sú viazané na mimoriadne udalosti ako prírodné katastrofy a pod. Na konci tohtoročného júna tvorili jeho portfólio zo 44 % akcie a z 39 % dlhopisy, zostávajúcu časť reálne aktíva (12 %) a hotovosť (5 %).

Pioneer Funds – Multi Asset Real Return riadi tím skúsených investičných profesionálov, na čele s investičným riaditeľom a portfólio manažérom s tridsaťročnou praxou s investovaním Kennethom J. Taubesom a hlavným portfólio manažérom Michelom Garaueom, ktorý v investičnej sfére pôsobí už 29 rokov.

Viac informácií nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR –  www.pioneerinvestments.sk.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 26 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 330 investičných profesionálov.

Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť všetky okolnosti, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.

Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 162,6 miliárd EUR (k 30. 6. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.


 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz