Pioneer Funds – Strategic Income je nyní měnově zajištěn do eura

Lucemburský dluhopisový podfond Pioneer Funds – Strategic Income investorům v České republice nově umožňuje investice také do třídy měnově zajištěné do eur, proti pohybům převládající měny portfolia (tzv. EUR hedged). Podfond patří mezi klíčové produkty v rámci stávající nabídky skupiny Pioneer Investments v ČR.

„Tato měnově zajištěná třída je zajímavou příležitostí především pro ty, kdo investují v eurech, chtějí držet aktiva denominovaná v americkém dolaru, a přitom nechtějí podstupovat měnové riziko související zejména s pohybem kurzu dolaru,“ komentuje Petr Šimčák, ředitel obchodu pro banky a instituce Pioneer Investments ČR.

Pioneer Funds – Strategic Income je dluhopisový podfond s vysokým výnosovým potenciálem. Vysoký objem majetku pod správou tohoto podfondu (2,481 mld. dolarů k 31. 12.2011) umožňuje podfondu investovat do široce diverzifikovaného portfolia, které čítá bezmála tisícovku titulů. Využitím vládních i firemních dluhopisů a aktivní reakcí na aktuální situaci na trhu dokáží manažeři fondu ovlivnit výnosový potenciál, nebo naopak omezit rizika. Podfond si dlouhodobě drží vysoký rating od renomovaných agentur Standard & Poor´s a Morningstar.

Investorům v České republice je k dispozici třída podfondu v dolarech, eurech,  měnově zajištěná třída v českých korunách a nově také měnově zajištěná třída v eurech.
Podfond Pioneer Funds – Strategic Income je určen zejména pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem tří a více let. Členové investičního týmu mají v průměru více než 20 let zkušeností v oboru, pokrývají všechny sektory dluhopisových trhů a za výsledky nesou zodpovědnost.

Informace pro média:

Pioneer Investments
Pioneer Investments je celosvětová investiční skupina, která k 31. prosinci 2011 spravovala aktiva v hodnotě více než 162,063 miliard eur (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má více než 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je čtvrtý nejstarší fond v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě a v Praze je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2 100 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz