Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth bodoval v súťaži TOP Fond Slovakia 2013

Investičná skupina Pioneer Investments SR v tomto roku opäť stála na stupňoch víťazov v súťaži TOP Fond Slovakia. V kategórii 'Akciové fondy' sa Fondom s najlepším pomerom výkonnosti a rizika stal Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth. Ku koncu roka 2013 dosahovala hodnota aktív pod správou podfondu čiastky takmer 1, 153 miliardy dolárov.

Mimoriadnu kvalitu podfondu Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth z rodiny luxemburských fondov skupiny Pioneer Investments dokazuje aj jeho hodnotenie renomovanou agentúrou Morningstar, ktorá mu udelila druhý najvyšší rating – štyri hviezdičky.

Podfond sa snaží o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov emitentov, ktorí boli založení, majú sídlo alebo vykonávajú hlavnú podnikateľskú činnosť v USA.

Pioneer Funds - US Fundamental Growth predstavuje koncentrované portfólio zhruba štyridsiatich titulov a používa 'rastový' štýl investičného riadenia. Portfólio manažér sa pri alokácii zameriava na emitentov s nadpriemerným potenciálom rastu ziskov, pričom posudzuje nie len zisk samotný, ale aj spôsob, akým bol zisk spoločnosťami dosiahnutý.


Investičná skupina Pioneer Investments v súťaži TOP Fond Slovakia bodovala už v roku 2011, kedy sa najlepším fondom v kategórii 'Eurové dlhopisové fondy' stal Luxemburský fond Pioneer Funds - Euro Strategic Bond.

Súťaž TOP Fond Slovakia organizuje vydavateľstvo Ecopress v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločnosti (SASS).

 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 27 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 340 investičných profesionálov.

Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť za všetkých okolností, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.

Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 171,4 miliárd EUR (k 31. 12. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz