Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund obhájil rating AAA


Agentura Standard & Poor’s potvrdila pro podfond Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund nejvyšší možný rating AAA. Standard & Poor’s ocenila zejména dlouhodobé úspěšné manažerské vedení podfondu - od roku 2001 pod taktovkou zkušeného portfolio manažera Johna Careyho, stabilní zdroje podpory a  schopnost podfondu výkonnostně obstát i v dobách klesajících trhů.

Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund je lucemburským klonem původního fondu Pioneer Fund, amerického vlajkového fondu skupiny Pioneer Investments z roku 1928. Také Pioneer Fund je úspěšně řízen Johnem Carey a jeho týmem, a to již od roku 1986.

Investiční cíle podfondu Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund:
Cílem podfondu je dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně dvou třetin svých čistých aktiv do diversifikovaného portfolia akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi emitovaných americkými emitenty. Tento podfond používá metody vyvíjené Investičním manažerem (Pioneer Investment Management, Inc.) od roku 1928 k investování do diversifikovaného portfolia pečlivě vybraných cenných papírů emitovaných společnostmi, jejichž cílem není nezbytně dosažení průměrné úrovně zisků a růstu příjmů, ale jejichž cenné papíry přesto reflektují určitou prémii. S použitím těchto metod Investiční manažer identifikuje cenné papíry s rozumnými aktuálními cenami v relaci k jejich očekávané budoucí hodnotě a konzistentně udržuje tyto pozice do doby realizace těchto očekávání.

Informace pro média:

Pioneer Investments je celosvětová investiční skupina, která spravovala k 31. prosinci 2009 aktiva v hodnotě více než 175,8  miliard EUR (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má více než 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund - je čtvrtý nejstarší fond v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě a v Praze je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2 300 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz