Pioneer investiční společnost, a.s. soustředí řízení investic do Vídně

V rámci globálního zefektivnění jednotlivých procesů přesouvá Pioneer investiční společnost, a.s., na počátku roku 2009 řízení investic do vídeňské centrály Pioneer Investments Austria. Zároveň přechází do Vídně i stávající ředitel úseku řízení investic Petr Zajíc, který bude nadále zodpovědný za řízení balancovaných a akciových strategií fondů České rodiny fondů Pioneer. Ostatní strategie budou spravovány místními portfolio manažery. Administrativním a procesním centrem zůstává nadále Praha.

„Globální trendy v centralizaci investičních aktivit skupiny Pioneer Investments kladou důraz na dlouholeté zkušenosti portfolio manažerů skupiny a přinášejí do řízení fondů vedle lokálního know-how také regionální, resp. globální přístup,“ komentuje situaci Roman Pospíšil, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Pioneer Asset Management, a.s., předseda představenstva společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., a dodává: „Výhodou je také to, že Petr Zajíc zná české prostředí a bude s klienty i nadále ve velmi úzkém kontaktu.“

Petr Zajíc, stávající ředitel úseku investic Pioneer Investments ČR, bude nadále řídit následující fondy České rodiny fondů Pioneer:
Pioneer - růstový fond
Pioneer - dynamický fond
Pioneer - akciový fond
Růstový fond nadací

Týmem portfolio manažerky Margarete Strasser budou řízeny tyto fondy České rodiny fondů Pioneer:
Pioneer - Sporokonto
Pioneer - obligační fond
Balancovaný fond nadací

Zajištěné fondy bude spravovat tým Mikaela Bäckströma, portfolio manažera Pioneer Investments Austria. Jedná se o tyto fondy:
Pioneer – zajištěný fond
Pioneer – zajištěný fond 2

Informace pro média:

Pioneer Investments je celosvětová investiční skupina, která spravovala k 31. prosinci 2008 aktiva v hodnotě 153.488 miliard EUR (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund - je čtvrtý nejstarší fond v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě a v Praze je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2 300 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredito Italiano S.p.A.

V textu jsou uvedeny pouze zkrácené názvy fondů. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech těchto fondů, které lze získat zdarma v Klientském centru, Danube House, Karolinská 650/1, Praha 8, na www.pioneerinvestments.cz nebo na bezplatných linkách 800 118 844 a 800 313 663.

Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
verze pro tisk