Pioneer Investments i letos pomohl nadaným středoškolákům k prestižnímu studiu v zahraničí

Skupina Pioneer Investments již posedmé předala Nadaci Open Society Fund Praha (Nadace OSF Praha) finanční dar ve výši osmdesát tisíc korun na podporu stipendijního programu pro nadané středoškoláky. Předání proběhlo v pondělí 16. července v prostorách galerie Langhans v Praze. O své zážitky a dosavadní zkušenosti ze studia v zahraničí se s novými studenty přišli podělit úspěšní absolventi studijních oborů ve Velké Británii. 
 
Letos bude stipendium čerpat celkem pět studentů, kteří se odjedou vzdělávat do Velké Británie. Pioneer Investments během sedmiletého trvání své spolupráce s Nadací OSF Praha podpořil již deset studentů. První studentkou, která získala stipendium v zahraničí, byla Eliška Hánková. V akademickém roce 2005–2006 studovala na Worksop College v britském Nottinghamshire.

„Diskuze s absolventy byla opravdovým zážitkem. Z jejich vyprávění a praktických poznatků bylo patrné, že rok studia v zahraničí jim umožnil rozvinout jejich talent a schopnosti nejen na akademické půdě, ale i na společenské a osobnostní úrovni,“ řekla Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments, a dodala: „Podpora vzdělanosti mladé generace je jednou z klíčových oblastí společenské odpovědnosti a dlouhodobé strategie Pioneer Investments. Velmi nás proto těší, že většina námi podpořených studentů díky svým vynikajícím výsledkům získá po absolvování střední školy možnost studovat na prestižních zahraničních univerzitách.“

“Studentky Pavlína Škodová a Tereza Růžičková, které získaly podporu Pioneer Investments v loňském roce, obdržely nabídku  prodloužit si studium v Anglii ještě o jeden rok. Tereza na Chigwell School v Essexu a Pavlína na Sutton Valence v Kentu.“ potvrdila Zdenka Almerová z Nadace OSF Praha a hned uvedla několik dalších příkladů úspěchů dosažených podpořenými studenty: „Tomáš Vrba, jeden z prvních studentů, kterým Pioneer Investments poskytl podporu, nyní dokončuje MPhil obor Ekonomie v Cambridge. Jan Indráček v letošním roce s výbornými výsledky ukončil bakalářské studium oboru historie na Balliol College v Oxfordu. Sára Foitová, která strávila rok na střední škole v The Ethel Walker School v USA, studuje nyní na University College London hebrejštinu a španělštinu.“
Přihlášky do výběrového řízení mohou podávat studenti, kteří v době podání studují 1. nebo 2. ročník střední školy. Vybraní studenti pak budou v USA nebo Velké Británii studovat předposlední, tj. předmaturitní ročník.  

Od doby zahájení programu v roce 1993 absolvovalo stipendijní pobyt v USA 74 studentů a ve Velké Británii 84 studentů.

 

Informace pro média:

Pioneer Investments je celosvětová investiční skupina, která spravovala k 31. květnu 2012 aktiva v hodnotě více než 150,331 miliard EUR (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má více než 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je čtvrtý nejstarší fond v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě a v Praze je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2 100 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz