Pioneer Investments má nového člena All-Star týmu

Akciový fond Pioneer All-Star Selection, který v červnu rozšířil rodinu českých fondů skupiny Pioneer Investments, nabízí investici do vybraných „hvězdných“ fondů prvotřídních světových správců. Představuje atraktivní investiční příležitost zejména pro investory orientované na dynamičtější portfolio a delší časový horizont. Fond je k dispozici ve dvou variantách – jak pro retailové investory (třída A), tak pro investory institucionální (třída I). Do třídy fondu pro drobné investory je možné investovat jednorázově i pravidelně již od 500 korun měsíčně. 

Pioneer All-Star Selection představuje zajímavou investiční alternativu pro dlouhodobé investory, kteří preferují investici v českých korunách, a přitom si nechtějí složitě sestavovat dynamické portfolio. Díky novému fondu mohou v rámci jediného portfolia investovat do vícero akciových fondů předních světových správců,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR, a dodává: „Vzhledem k pestré skladbě portfolia tento fond zároveň patří mezi základní stavební kameny našeho nového programu životního cyklu RENTIER 3S.“

Pioneer All-Star Selection nabízí investici do diverzifikovaného portfolia „hvězdných“ zahraničních akciových fondů spravovaných prvotřídními světovými správci, jako jsou JP Morgan, Blackrock, Franklin Templeton, Pioneer Investments, Goldman Sachs či Vontobel. Cílem fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku ve fondu investováním převážně do diverzifikovaného portfolia akciových investičních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích.  

Portfolio Pioneer All-Star Selection je koncipováno pro zhodnocení investice v českých korunách v dlouhodobém investičním horizontu. Fond tak nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat investované peněžní prostředky zpět v době kratší než sedm let.

Portfolio manažerem nového českého fondu je Petr Zajíc, který je od počátku roku 2009 členem týmu portfolio manažerů ve Vídni. Na jeho správě spolupracuje s Thomasem Wehingerem, členem týmu pro smíšené strategie v rámci oddělení pro institucionální portfolio management.

Celková hodnota aktiv pod správou za obě třídy fondu Pioneer All-Star Selection přesáhla k 25. červenci sumu 141 milionů korun.

České fondy Pioneer Investments jsou podílové fondy s různými investičním zaměřením, od konzervativních po dynamické strategie. Lze do nich investovat jak jednorázově, tak i pravidelně prostřednictvím programu RYTMUS. Investiční měnou je ve všech případech česká koruna.

Více informací naleznete na webových stránkách skupiny Pioneer Investments v ČR www.pioneerinvestments.cz.

 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 27 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 184,5 miliard EUR (k 30. 6. 2014). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Krynska
Head of Marketing & PR
Budova Filadelfie, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4
Tel. +420 296 354 423, Mob. +420 603 471 990, Fax. +420 296 354 100
E-mail: dana.krynska@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz