Pioneer Investments má špičkové portfolio manažery, hlásí Citywire

Prestižní nezávislý magazín Citywire Global koncem června vyhlásil nejlepší světové manažery fondů a mezi elitu zařadil také dva zástupce skupiny Pioneer Investments. Kenneth Taubes, investiční ředitel pro region USA a portfolio manažer úspěšného dluhopisového fondu Pioneer Funds – Strategic Income, byl oceněn jako jeden z pěti nejlepších portfolio manažerů globálních dluhopisů za posledních pět let. Fabio Di Giansante, který řídí fond Pioneer Funds – Euroland Equity, byl vyhlášen portfolio manažerem dosahujícím nejlepší výkonnosti v kategorii evropských akciových fondů v rámci Euro Stars European Equities.

Oba fondy jsou držiteli vysokých ratingů od renomovaných agentur Morningstar a Standard & Poor´s a investovat do nich mohou také klienti v České republice. Fond Pioneer Funds - Strategic Income je navíc k dispozici i v měnově zajištěné třídě do českých korun.

Pioneer Funds – Strategic Income v kostce

Rating:
Morningstar:  ****    (červen 2013, třída A ND)
S& P CAPITAL IQ: Gold V4 Fund grading  (únor 2013)

Investičný tým:
Hlavním portfolio manažerem fondu je Kenneth Taubes. Jako ředitel oddělení investic divize pro region USA, dohlíží na týmy pro americké akcie a dluhopisy. Do Pioneer Investments přišel v roce 1998 a má za sebou 30 let zkušeností v oboru.

Investiční cíle:
Široce diverzifikovaný podfond usiluje o poskytnutí vysoké hladiny běžného zisku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně 80 % svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů, včetně cenných papírů souvisejících s hypotékami a cenných papírů zajištěných majetkem. 

Pioneer Funds – Strategic Income může flexibilně investovat do široké škály emitentů a segmentů dluhových trhů denominovaných v jakékoliv měně. Měnové riziko může být zajištěno zpět do amerických dolarů nebo eur. Podfond může v souvislosti se svými investicemi držet pozici v jakékoliv jiné měně než v amerických dolarech jako prostředek řízení relativního měnového rizika.

Pioneer Funds – Euroland Equity v kostce

Rating:
Morningstar: *****   (červen 2013, třída A ND)
S& P CAPITAL IQ: Gold  Fund grading  (červen 2013)

Investiční tým:
Hlavním portfolio manažerem fondu je Fabio Di Giansante. Fabio je senior portfolio manažerem týmu evropských akcií a zaměřuje se na speciální eurová portfolia. V roce 2011 byl agenturou Morningstar nominován mezi nejlepší manažery evropských fondů roku. Fabio přišel do Pioneer Investments v srpnu 2006 z Credit Agricole Asset Management, kde zastával pozici portfolio manažera pro evropské akcie.

Investiční cíle:
Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně 75 % svých aktiv do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v členských státech Evropské Unie, které přijaly za svoji národní měnu euro.

V České republice jsou oba fondy investorům k dispozici prostřednictvím poboček UniCredit Bank Czech Republic a distribuční sítě nezávislých investičních zprostředkovatelů

Více informací o produktové nabídce naleznete na webových stránkách skupiny Pioneer Investments v ČR www.pioneerinvestments.cz

 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 26 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 162,6 miliard EUR (k 30. 6. 2013).  V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz