Pioneer Investments má špičkových portfólio manažérov, hlási Citywire

Prestížny nezávislý magazín Citywire Global vyhlásil koncom júna najlepších svetových manažérov  fondov a medzi elitu zaradil aj dvoch zástupcov skupiny Pioneer Investments. Kenneth Taubes, investičný riaditeľ pre región USA a portfólio manažér úspešného dlhopisového fondu Pioneer Funds – Strategic Income, bol ocenený ako jeden z piatich najlepších portfólio manažérov globálnych dlhopisov za posledných päť rokov. Fabio Di Giansante, ktorý riadi fond Pioneer Funds – Euroland Equity, bol vyhlásený za portfólio manažéra dosahujúceho najlepšiu výkonnosť v kategórii európskych akciových fondov v rámci Euro Stars European Equities.

Obidva fondy sú držiteľmi vysokých ratingov od renomovaných agentúr Morningstar a Standard & Poor's a investovať do nich môžu aj klienti na Slovensku.

Pioneer Funds – Strategic Income v kocke

Rating:
Morningstar:  ****    (jún 2013, trieda A ND)
S& P CAPITAL IQ: Gold V4 Fund grading  (február 2013)

Investičný tím:
Hlavným portfólio manažérom fondu je Kenneth Taubes. Ako riaditeľ oddelenia investícií divízie pre región USA dohliada na tímy pre americké akcie a dlhopisy. Do Pioneer Investments prišiel v roku 1998 a má za sebou 30 rokov skúseností v odbore.

Investičné ciele:
Široko diverzifikovaný podfond sa usiluje o poskytnutie vysokej hladiny bežného zisku v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním minimálne 80 % svojich aktív do dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov, vrátane cenných papierov súvisiacich s hypotékami a cenných papierov krytých majetkom.

Pioneer Funds – Strategic Income môže flexibilne investovať do širokého rozsahu emitentov a segmentov dlžobných trhov denominovaných v akejkoľvek mene. Menové riziko môže byť zaistené späť do amerických dolárov alebo eur. Podfond môže v súvislosti so svojimi investíciami držať pozíciu v akejkoľvek inej mene ako v amerických dolároch ako prostriedok riadenia relatívneho menového rizika.

Pioneer Funds – Euroland Equity v kocke

Rating:
Morningstar: *****   (jún 2013, trieda A ND)
S& P CAPITAL IQ: Gold  Fund grading  (jún 2013)

Investičný tím:
Hlavným portfólio manažérom fondu je Fabio Di Giansante. Fabio je senior portfólio manažérom tímu európskych akcií a zameriava sa na špeciálne eurové portfóliá. V roku 2011 ho agentúra Morningstar nominovala medzi najlepších manažérov európskych fondov roka. Fabio prišiel do Pioneer Investments v auguste 2006 z Credit Agricole Asset Management, kde zastával pozíciu portfólio manažéra pre európske akcie.

Investičné ciele:
Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním minimálne 75 % svojich aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo prevádzkujú hlavnú podnikateľskú činnosť v členských štátoch Európskej únie, ktoré prijali za svoju národnú menu euro.

V Slovenskej republike sú oba fondy investorom k dispozícii prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank Slovakia a distribučnej siete nezávislých investičných sprostredkovateľov.

Viac informácií o produktovej ponuke nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR www.pioneerinvestments.sk.

 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 26 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 330 investičných profesionálov.

Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť všetky okolnosti, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.

Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 162,6 miliárd EUR (k 30. 6. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz