Pioneer Investments nově nabízí korunovou třídu úspěšného fondu Pioneer Funds - Euro Strategic Bond

Pioneer Investments v ČR rozšířila nabídku zahraničních fondů Pioneer pro korunové investory a od 4. září jim nabízí zajištěnou korunovou třídu u fondu Pioneer Funds – Euro Strategic Bond. Tento dluhopisový fond s vysokým výnosovým potenciálem a úspěšnou historií patří mezi top produkty skupiny Pioneer Investments zaměřené na cenné papíry s pevným příjmem. V letošním roce získal hlavní cenu Euro Fund Award v kategorii dluhopisových fondů a cenu Lipper Fund Award za nejlepší výkonnost v kategorii dluhopisových fondů s vysokým výnosem.

„Pioneer Funds – European Strategic Bond investuje na několika vzájemně nezávislých dluhopisových trzích. Investor si tak nemusí sestavovat zejména firemní dluhopisovou část svého portfolia z několika fondů - tímto fondem pokryje většinu významných dluhopisových trhů, jejichž váhy upravuje podle aktuální situace a výhledu portfolio manažer,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR, a dodává: „Díky tomu, že firemní dluhopisy s vysokým výnosem tvoří více než polovinu portfolia, fond může dosahovat výrazně vyššího výnosu do splatnosti než státní dluhopisy.“

Podfond ze skupiny lucemburských fondů Pioneer Funds je určen zejména pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem tří a více let, kteří chtějí investovat na specializovaných trzích s pevným příjmem a jsou ochotni akceptovat riziko krátkodobých poklesů, které vyvolává kolísání cen na dluhopisových trzích.

Je řízen hlavním portfolio manažerem Gregem Saichinem, který má téměř dvacetileté zkušenosti  v oblasti investic s fixním výnosem. Ve skupině Pioneer Investments zároveň vede tým portfolio manažerů zaměřený na dluhopisy s vysokým výnosem a dluhopisy rozvíjejících se trhů, který ve fondech aktuálně spravuje více než 7,6 miliard eur.

Uvedením měnově zajištěné třídy do CZK Pioneer Funds – Euro Strategic Bond vhodně doplnil řadu podfondů lucemburské rodiny, které již tuto možnost investorům v České republice nabízejí. Patří mezi ně například Pioneer Funds – Strategic Income, dluhopisový fond zaměřený převážně na region USA.

Kromě nové korunové třídy je dluhopisový podfond Pioneer Funds – Euro Strategic Bond od roku  2004 k dispozici také v třídě v EUR.

Pro více informací o  produktech skupiny Pioneer Investments v ČR navštivte stránky: www.pioneerinvestments.cz

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je celosvětová investiční skupina, která spravovala k 31. červenci 2012 aktiva v hodnotě více než 152,974 miliard EUR (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má více než 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je čtvrtý nejstarší fond v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě a v Praze je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2 100 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz