Pioneer Investments oslavuje 10. výročie na slovenskom trhu

V septembri práve pred desiatimi rokmi vstúpila skupina Pioneer Investments na slovenský trh. O tom, že išlo o úspešnú dekádu, svedčí viac ako 108 miliónov EUR pod správou ku koncu augusta 2011 a takmer dvadsaťpäť tisíc klientov, ktorí sa na Slovensku rozhodli investovať prostredníctvom produktov Pioneer. Skupina ponúka svojim klientom možnosť investovania do viac ako 50 otvorených podielových fondov s domicilom v Luxembursku, a to v eurách a amerických dolároch. Vlajkovým produktom Pioneer Investments na slovenskom trhu je Program pravidelného investovania RYTMUS.

"Od vstupu na slovenský trh v roku 2001 sme urobili obrovský krok dopredu," konštatuje Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments na Slovensku. "Priebežne rozširujeme a upravujeme produktovú ponuku tak, aby vychádzala v ústrety potrebám našich klientov aj distribučných partnerov. Som presvedčený, že v súčasnosti dokážeme ponúknúť investičné riešenie investorom, ktorí začínajú, ako aj tým skúseným. Naše portfólio tvorí široká škála fondov peňažného trhu, dlhopisových, akciových, komoditných a fondov s absolútnym výnosom, s rôznymi úrovňami rizika, " dopĺňa Ovčarik.

Vlajkovým produktom už od roku 2006 zostáva Program pravidelného investovania RYTMUS, jeden z najflexibilnejších investičných produktov na slovenskom trhu. Ide o životný investičný program, ktorý obsahuje šesť modelových portfólií odlišných svojim pomerom dynamicky a konzervatívne zameraných luxemburských fondov Pioneer, s rôznymi variantmi dĺžok investičného obdobia.

Produkty skupiny Pioneer Investments sú slovenským klientom k dispozícii prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank Slovakia, a. s. a distribučnej siete vybraných investičných sprostredkovateľov.

Skupina Pioneer Investments v SR je aktívna aj na poli spoločenskej zodpovednosti firiem. V spolupráci s poradenskou spoločnosťou Partners Group SK - jedným z jej najväčších distribútorov na Slovensku - už tretím rokom úspešne realizuje vzdelávací projekt Finančná akadémia pre študentov stredných škôl. Hlavným cieľom projektu je pútavou diskusiou priblížiť mladým ľuďom oblasť investovania a ekonomické súvislosti vo vzťahu k reálnému praktickému životu, a tým zvyšovať ich finančnú gramotnosť.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments
je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 30. júnu 2011 aktíva v hodnote viac ako 178,103 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štrukturovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je tretí najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 100 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tisk