Pioneer Investments patril so šiestimi oceneniami v súťaži Zlatá minca 2013 k najúspešnejším

Investičná skupina Pioneer Investments v SR, rovnako ako v predošlých ročníkoch súťaže Zlatá minca, výrazne bodovala aj v tohtoročnom, už deviatom. Najvyššie ocenenie získala hneď trikrát, a to vo viacerých kategóriách: za akciový fond Pioneer Funds – Euroland Equity, dlhopisový fond Pioneer Funds – Euro Strategic Bond a za zmiešaný fond Pioneer Funds - Global Multi-Asset. Ďalej získala dve strieborné a jedno bronzové ocenenie, čo skupinu zaradilo medzi najúspešnejších obhajcov ocenenia.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Zlatá minca prebehlo v utorok 29. 10. 2013 v bratislavskom hoteli Sheraton. Ocenenie za skupinu prevzal Miroslav Ovčarik, Country manager Pioneer Investments v SR.

Okrem troch najvyšších ocenení sa na striebornej priečke umiestnili dva fondy: v kategórii Peňažné fondy a Fondy krátkodobých investícií to bol Pioneer Funds – Euro Short – Term a v kategórii Fondy fondov Pioneer P.F. – Global Balanced 50. V kategórii Investičné bankovníctvo získal bronzovú medailu program pravidelného investovania pre deti RYTMUSík.

Som veľmi potešený tohtoročným úspechom našich kľúčových produktov v súťaži Zlatá minca 2013. Ak sa pozriem do histórie, ide o jeden z najúspešnejších ročníkov pre našu investičnú skupinu, s úctyhodným počtom ocenení,“ uviedol Miroslav Ovčarik, Country manager Pioneer Investments v SR. „Opäť sa tak potvrdila dlhodobá kvalita našich produktov naprieč kategóriami - dokážu osloviť širokú investorskú obec, ako aj odbornú verejnosť, ktorá o oceneniach rozhoduje. Zvlášť ma teší, že zabodoval aj náš program pravidelného investovania pre deti, ktorým chceme vyjsť v ústrety potrebám rodičov na kvalitné zabezpečenie budúcnosti ich potomkov,“ dodal.

Ocenené produkty Pioneer Investments v skratke:

1. miesto v kategórii Akciové fondy

Pioneer Funds – Euroland Equity je podfond, ktorý sa snaží o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním väčšiny svojich aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov, vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo prevádzkujú hlavnú podnikateľskú činnosť v členských štátoch EÚ, ktoré prijali euro za svoju národnú menu.
Hlavným portfólio manažérom fondu je Fabio Di Giansante, ktorý je zároveň senior portfólio manažérom tímu európskych akcií. V roku 2011 bol agentúrou Morningstar nominovaný medzi najlepších manažérov európskych fondov.

1. miesto v kategórii Dlhopisové fondy

Pioneer Funds – Euro Strategic Bond je podfond, ktorý sa usiluje o zhodnotenie kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov denominovaných v eurách, hotovosti a nástrojov peňažného trhu.
Jeho vedúcim portfólio manažérom je Mauro Ratto a Yerlan Syzdykov ako spolupracujúci portfólio manažér. Mauro Ratto je riaditeľom pre rozvíjajúce sa trhy a má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti investícií.


1. miesto v kategórii Zmiešané fondy

Pioneer Funds – Global Multi – Asset je podfond, ktorý sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do akcií a s akciami spojených nástrojov, do nástrojov peňažného trhu, drobných a s dlhmi spojených nástrojov vrátane konvertibilných dlhopisov a dlhopisov, opčných listov a do depozít s ohľadom na výzvu s maximálnym obdobím 12 mesiacov.
Riadi ho tím skúsených investičných profesionálov na čele s investičným riaditeľom a portfólio manažérom s tridsaťročnými skúsenosťami s investovaním Kennethom J. Taubesom a hlavným portfólio manažérom Michelom Garauem, ktorý v investičnej sfére pôsobí už 29 rokov.

2. miesto v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií

Pioneer Funds – Euro Short-Term je podfond, ktorý sa snaží poskytovať výnosy a zachovať hodnotu v krátkodobom až strednodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov, denominovaných v eurách a vydaných európskymi vládami. Môže investovať až 30% do dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov, vydaných spoločnosťami zaregistrovanými, majúcimi hlavné sídlo alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v Európe, denominovanými v eurách alebo v inej voľne zameniteľnej mene, za predpokladu, že podkladové devízové riziko je v prvom rade zaistené eurom.


2. miesto v kategórii Fondy fondov

Pioneer P.F. – Global Balanced 50 je podfond, ktorý sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním do diverzifikovaného portfólia. Bude bežne investovať 50% a najviac 70% svojich aktív do akcií a s akciami spojených nástrojov. Investuje predovšetkým do otvorených UCI a UCITS, do akcií a s akciami spojených nástrojov, nástrojov peňažného trhu, dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov (vrátane konvertibilných dlhopisov a dlhopisov s opčnými listami), vkladov so splatnosťou maximálne 12 mesiacov, úrokových certifikátov. Podfond môže investovať až 15% svojich aktív do vhodných komoditných indexových certifikátov.


3. miesto v kategórii Investičné bankovníctvo

RYTMUSík – program pravidelného investovania pre deti je investičný program, v ktorom si rodičia môžu pre svoje dieťa vybrať zo šiestich portfólií odlíšených pomerom dlhopisových, akciových a komoditných fondov luxemburskej rodiny Pioneer Funds a Pioneer S.F. Portfóliá sú vytvorené tak, aby mohli pokryť investičné obdobia rôznych dĺžok, v súlade so zásadou rozkladania rizika. Metódu pravidelného investovania by mal využívať každý, kto chce zmierniť riziko kolísania ceny podielového listu.

Pre viac informácií o produktoch skupiny Pioneer Investments v SR navštívte stránky www.pioneerinvestments.sk.

 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 27 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 340 investičných profesionálov.
Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť všetky okolnosti, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.
Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 166,3 miliárd EUR (k 30. 9. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR