Pioneer Investments podpořil senzační seniory roku 2013

Investiční skupina Pioneer Investments podporuje vzdělávání napříč generacemi. V roli hlavního partnera proto podpořila letošní první ročník ceny Senior roku částkou sto tisíc korun. Její nositelé byli vyhlášeni ve dvou kategoriích v sobotu 7. prosince 2013 na slavnostním večeru v prostorách kostela Pražská křižovatka. Cílem ceny je zdůraznit výjimečnost činů a práce seniorů, podpořit je v jejich aktivitách a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Ocenění je udělováno v rámci projektu SENSEN, který realizuje Nadace Charty 77 / Konto BARIÉRY.

V České republice žije více než 1,5 milionu lidí starších 65 let a jejich počet se do roku 2050 zdvojnásobí. „Statistiky hovoří jasně. V devadesátých letech začal trend stárnutí české populace, který nadále pokračuje. Osobně mě velmi těší, že vznikají projekty na podporu aktivního a plnohodnotného života seniorů. Je nám ctí, že jsme mohli finančně podpořit první ročník ceny Senior roku projektu SENSEN Nadace Charty 77 / Konta Bariéry,“ uvedl Roman Pospíšil, generální ředitel společností skupiny Pioneer Investments v ČR a SR.

Díky skupině Pioneer Investments, která je hlavním partnerem  ceny Senior roku 2013, tak Nadace Charty 77 rozdělila mezi obě dvě nominační kategorie celkem 140 000 korun.
Podpora projektu SENSEN plně zapadá do dlouhodobé strategie společenské odpovědnosti Pioneer Investments. Její součástí byla v minulosti například také podpora udílení prestižního literárního ocenění nesoucího jméno Jaroslava Seiferta a od roku 2007 až dosud spadá do jejího rámce vzdělávací projekt Finanční akademie.

V první kategorii ceny Senior roku 2013 pro nejlepšího seniora/seniorku udělila porota v čele s Alexandrou Aschermannovou ocenění panu Zdeňkovi Jouklovi.
Ve druhé kategorii, určené nejlepšímu klubu senzačních seniorů, pak bodovalo Komunitní centrum Prádelna, dále Babinec z Mladkova, Fresh senior klub a Čteme s babičkou a dědečkem.

SENSEN – senzační senioři: projekt Nadace Charty 77 / Konta BARIÉRY je určen lidem, kteří překročili střední věk, a přitom chtějí žít aktivní a plnohodnotný život a nebojí se postavit bolestivému problému zralého věku – osamění. Nabízí jim zapojení do různě zaměřených programů, jako je Národní kronika, Druhý život dětské knihy nebo Aktivní život. Více na www.sensen.cz.

 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 26 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 166,3 miliard EUR (k 30. 9. 2013). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
Zdeněk Joukl, luareát ceny Senior roku 2013 a moderátorka slavnostního večera předávání ocenění, herečka Simona Stašová