Pioneer Investments uvádza nový akciový fond s vysokou dividendou v období nízkych výnosov: Pioneer Funds - European Equity Target Income

Slovenským investorom je od marca k dispozícii ďalšia trieda úspešného európskeho akciového fondu z rodiny luxemburských fondov Pioneer Investments: Pioneer Funds - European Equity Target Income. Fond ponúka investovanie do široko diverzifikovaného portfólia európskych akcií s potenciálom vyššieho dividendového aj kapitálového rastu. Počas dvojročného pôsobenia svojou vysokou výkonnosťou s prehľadom prekonal cielované dividendy a umožnil investorom participovať na raste akciových trhov. Teraz môžu slovenskí investori  využiť nielen triedu v eurách vyplácajúcu dividendy, ale aj triedu reinvestičnú.

Luxemburský podfond Pioneer Funds - European Equity Target Income usiluje o dosiahnutie príjmov s druhotným cieľom zhodnotenia kapitálu v strednodobom a dlhodobom horizonte investovaním do diverzifikovaného portfólia európskych akcií, ktoré ponúkajú potenciál vyšších ako priemerných dividend. Cieľom stratégie je vysoký výnos. Portfólio manažér preto hľadá príležitosti, ako výnosový potenciál zvýšiť nielen investíciami do akcií, ale tiež využitím opčných stratégií.

Dividendy sú vyplácané polročne a cielovaná výplata vo výške 7 % pre rok 2014 (v prípade dividendovej triedy v EUR) demonštruje zámer nadviazať na úspech vo vyplácaní vysokých dividend v rokoch 2012 (7,3 %) a 2013 (7,5 %).

Pioneer Funds - European Equity Target Income je vhodnou alternatívou pre klientov, ktorí
v prostredí nízkych úrokových sadzieb hľadajú produkt s vyšším výnosom, sú však zároveň ochotní podstúpiť akciové riziko. Európske akcie ponúkajú v súčasnej dobe oveľa vyšší dividendový výnos, než aký dosahujú štátne a firemné dlhopisy investičného stupňa. Polročná výplata dividend, využitie opčných stratégií pre dodatočný príjem a zníženie volatility, rovnako ako portfólio, ktoré preukázalo svoju odolnosť voči poklesu trhu, sú nespornými výhodami tohto fondu,
" hovorí Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SK.

Vedúcim portfólio manažérom fondu je skúsený Karl Huber, ktorý v odbore pôsobí už 23 rokov a má 14 ročnú prax v riadení fondov pod vlajkou Pioneer Investments.

Dividendová trieda fondu je k dispozícii iba prostredníctvom vybraných distribútorov. Trieda, ktorá nevypláca dividendy, je dostupná prostredníctvom širokej distribučnej siete skupiny Pioneer Investments SK.

Viac informácií o fonde Pioneer Funds - European Equity Target Income a podmienkach investovania nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR  www.pioneerinvestments.sk.


 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 27 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 340 investičných profesionálov.

Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť za všetkých okolností, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.

Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 171,4 miliárd EUR (k 31. 12. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz