Pioneer Superbasket – novinka na investičním trhu

Pioneer Superbasket je investiční program, který představuje kombinaci jednorázové investice do fondu peněžního trhu a její postupné a pravidelné přesouvání do některého ze tří akciových modelových portfolií, tzv. basketů. Pioneer Superbasket reaguje na aktuální poptávku klientů a je určen investorům, kteří chtějí v dlouhodobém investičním horizontu využít výnosového potenciálu dynamicky zaměřených fondů, ale obávají se špatného načasování své jednorázové investice na akciovém trhu.

Princip programu Pioneer Superbasket spočívá v automatických zpětných odkupech z fondu Pioneer – Sporokonto do zvoleného modelového portfolia neboli basketu. Portfolia jsou sestavena z dynamicky zaměřených lucemburských podfondů Pioneer Funds a Pioneer P. F. (kategorie v EUR).

Investor může volit ze tří basketů – k dispozici je Globální, Evropské a Diverzifikované portfolio (viz ZDE).  Zároveň si sám zvolí datum ukončení pravidelných odkupů (maximální počet je 36). Minimální výše investice do fondu Pioneer – Sporokonto, která je zároveň cílovou částkou pro zainvestování do vybraného modelového portfolia Pioneer Superbasket, činí 100 000 Kč.

„S produktem Pioneer Superbasket má investor možnost postupně přesouvat své investiční portfolio z konzervativních do dynamicky zaměřených aktiv se zajímavějším výnosovým potenciálem. Navíc díky pravidelnému investování také snižuje riziko špatného načasování vstupu na trhy a zmírňuje dopad jejich kolísavosti,“ říká Lucie Simpartlová, ředitelka obchodu pro externí sítě Pioneer Investments ČR.

Pioneer Superbasket ve zkratce:
 Pravidelné investice do modelových portfolií jsou prováděny automaticky – investor nemusí zadávat platební příkazy.
 Pioneer Superbasket nabízí kompletní akciové portfolio - portfolio za investora sestavili zkušení investiční odborníci.
 Pokrývá investice jak do českého fondu, tak i do lucemburských fondů Pioneer.
 Investor si může zvolit způsob placení nákupního poplatku (předem, či postupně).
 Vložené finanční prostředky zůstávají stejně likvidní jako při běžném investování do podílových fondů.
 Investor může kdykoliv uskutečnit zpětný odkup z basketů bez jakýchkoliv dalších sankcí, či poplatků.

Informace pro média:

O Pioneer Investments
Pioneer Investments
je celosvětová investiční skupina, která spravovala k 30. červnu 2009 aktiva v hodnotě 160 269 miliard EUR (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund - je čtvrtý nejstarší fond v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2 300 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredito Italiano S.p.A.

Upozornění:
Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.
Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf
Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).
Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.
Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844.
Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. V textu jsou na některých místech uvedeny pouze zkrácené názvy fondů, úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech fondů/ prospektech těchto fondů. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Pro více informací kontaktujte:
verze pro tisk