PO KRNOVSKÉ NEMOCNICI ČTOU „BABIČKY“ POHÁDKY NEMOCNÝM DĚTEM I V HAVÍŘOVĚ

Každý den včetně sobot a nedělí se bude sedm (od září dvanáct) seniorek a jeden senior snažit, aby pobyt v havířovské nemocnici nebyl pro děti tolik stresující. Ve dvojicích začali chodit na dětské oddělení a hodinu denně čtou nemocným dětem pohádky a příběhy hlavně českých autorů, malují si, povídají a hrají si s nimi. 

 
Po krnovské nemocnici odstartoval 31. července projekt Počteníčko s babičkou, jehož hlavním partnerem je Moravskoslezský kraj, patronem náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek a nově ho zaštítil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, i v krajské Nemocnici s poliklinikou Havířov.


Nemocniční prostředí nemá coby pacient nikdo rád. Pro děti je zvlášť tíživé. I když se délka hospitalizace zásadně zkrátila, je dobře, že i těch pár dnů, které tu musejí strávit, jim někdo zpříjemní a ulehčí. Počteníčko s babičkou je aktivizační seniorský projekt. Jeho cílem je zpříjemnit pobyt dětem v nemocnici, rozvíjet mezigenerační vztahy, přispět ke zvýšení zájmu dětí o knihu a čtení, aktivizovat seniory a vrátit jim pocit potřebnosti a užitečnosti. V každém případě to je úleva jak pro děti, tak pro rodiče, kteří je na oddělení doprovázejí.  Mohou si tak na chvíli v klidu odpočinout,“ uvedl patron projektu náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek.


„Je fajn, když někdo dětem zpříjemní pobyt v nemocnici, že mají někoho, byť jen na hodinu denně, pouze pro sebe, kdo se jim intenzivně věnuje. Oceňují to hlavně malí pacienti, kteří už vlastní prarodiče nemají. Ti starší přišli i s návrhem, že by jim babičky s dědečkem – většinou bývalí učitelé – mohli pomoci s učením. Určitě i seniory potěší, když je malá slečna obejme a poprosí, aby jí pomohli s fyzikou,“ řekla primářka dětského oddělení havířovské nemocnice Dagmar Barnetová.


Na dětském oddělení v Havířově se do Počteníčka poprvé zapojí kromě „babiček“ také „dědeček“ - předseda klubu seniorů-učitelů v Havířově Vilém Uher. „Členové našeho klubu chodí pravidelně za dětmi do havířovských mateřských škol. Na Velikonoce a na Vánoce společně vyrábíme kraslice a vánoční ozdoby. Počteníčko je tak další rozšíření naší práce s dětmi. Právě bývalé kantorky a družinářky by si s dětmi měly výborně rozumět," míní pan Vilém Uher.

 

Pilotní projekt Počteníčka s babičkou začal v listopadu 2012 a pokračoval i v loňském roce v Městské nemocnici Ostrava. Zapojilo se do něj 15 seniorek - bývalých školských pracovnic (hlavně učitelky základních a mateřských škol) - ve věku od 62 do 75 let. V průběhu projektu se věnovaly zhruba třem stovkám hospitalizovaných dětí ve věku od pěti do sedmnácti let. „Do nemocnice chodily babičky každý den, i častěji, pokud bylo potřeba. Právě na vyžádání vedení dětského oddělení byly několikrát i u dětí na JIP. Hlavně menším dětem zpříjemňovaly pobyt čtením českých pohádek, říkadel, básniček, hádanek. Hrály s nimi třeba pexeso, kvarteta, kreslily i zpívaly. A povídaly si s nimi, což ocenily zejména dospívající slečny,“ uvedl předseda Občanského sdružení Počteníčko s babičkou Ivan Sekanina.


Ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov byl projekt Počteníčko s babičkou spuštěn v polovině června, postupně budou „babičky“ nemocným dětem číst ve všech nemocnicích zřizovaných krajem. V polovině srpna se přidá i frýdecko-místecká nemocnice. Projekt, který realizuje Občanské sdružení Počteníčko s babičkou, má ambice rozšířit se po celém Česku. Jeho partnery jsou také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Nadace České spořitelny.
Moravskoslezský kraj je první v republice, který má podobný aktivizační  seniorský program – v rozsahu, pravidelnosti, udržitelnosti a odbornosti. „Do Počteníčka s babičkou by se ještě letos ve všech krajských nemocnicích mělo zapojit okolo osmdesáti seniorek. Počteníčko zpříjemní pobyt v nemocnici přibližně sedmi stovkám dětí. Počet se velmi těžko odhaduje, samozřejmě záleží na tom, kolik jich bude potřebovat péči v těchto zdravotnických zařízeních,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Martinek.


Odborný garant projektu – někdejší primář dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava, v současnosti děkan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. míní, že Počteníčko s babičkou je projekt potřebný a laskavý. „Je dlouhodobý a pravidelný a zabývá se tím, co nedokáže ani ten nejšpičkovější přístroj. Dokáže pohladit dětskou duši. Přestože se prostředí v nemocnicích a v dětských odděleních výrazně zlepšilo, je to pořád nemocnice s bílými plášti. Babičky každý den děti potěší, s nimi se hlavně menší děti uklidní, což přispívá k úspěšné léčbě,“ konstatoval profesor Jaroslav Slaný.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz