Pod tlakem rostoucích regulačních požadavků spoléhají poskytovatelé zdravotnických služeb na HP

Sedm z deseti největších poskytovatelů zdravotní péče jsou zákazníci HP

PRAHA, 29. března 2011 – Společnost HP oznámila, že sedm z deseti předních společností poskytujících zdravotní služby si pro zlepšování svých služeb zvolilo její řešení pro zobrazování a tisk.(1)

Produkty, řešení a služby společnosti HP určené pro zdravotnictví tyto organizace využívají ke kompenzaci dopadů hospodářské recese, krácení úhrad a rostoucího počtu „samoplátců“.  HP zdravotnickým společnostem pomáhá například při digitalizaci lékařských záznamů a zároveň asistuje při poskytování informací pacientům, nabízí jim relevantní a praktické údaje o tom, jak nejlépe řešit problematiku péče o vlastní zdraví a o nové reformě zdravotnictví.

Podle zprávy společnosti Forrester Report zaznamenala jedna zdravotnická společnost po zavedení řešení správy dokumentů snížení nákladů na pořizování dokumentů o 35 procent, a to při současném zlepšení kvality produkce a měřítek spokojenosti.(2)  

Svá řešení svěřily do péče HP progresivní zdravotnické společnosti, jako jsou Centra Health, Children’s Hospital Boston, Cigna, Exempla Healthcare, Health Net, Humana a San Juan Regional Medical Center.

Digitalizace a konsolidace zdravotnických informací
Jednou z hlavních oblastí zájmu poskytovatelů zdravotnických služeb je vedení kompletní zdravotní karty pacienta v digitální formě. Značná část údajů, jako jsou výsledky vyšetření, provedených mimo dané zdravotnické zařízení, zůstává mimo kartu pacienta a často v různých formátech, jako je papír, snímky, videozáznamy a audiozáznamy.

Prevence podvodných předpisů
Jako praktická alternativa k nákladným bločkům s předtištěnými předpisy umožňuje tiskové řešení HP and TROY SecureRxTM zdravotnickým organizacím tisknout předpisy opatřené ochrannými prvky proti pozměňování na obyčejný papír, a to pomocí podnikových tiskáren třídy HP PCL5 LaserJet a MFP. Toto řešení může globálně minimalizovat náklady, zlepšit využití stávajících zařízení a zajistit rychlou návratnost investic.

„Nasazení technologie TROY SecureRx v tiskárnách HP LaserJet nám umožnilo zavést nákladově efektivní řešení elektronických předpisů,“ uvedl Ben Clark, viceprezident a ředitel pro informační technologie společnosti Centra Health. „Naši lékaři nyní mohou snadno a jednoduše vypisovat předpisy a společnost Centra si může být jista tím, že takové předpisy jsou chráněny proti neoprávněnému rozmnožování a podvodnému jednání.“

Zlepšení péče o pacienty po opuštění nemocnice
Řešení HP Exstream může nemocnicím pomoci s péčí o pacienty, včetně komunikace s pacientem po propuštění z nemocnice. Centrum služeb v rámci programů Medicare a Medicaid sleduje počty rehospitalizací pacientů – jež představují náklady zhruba 17 miliard dolarů ročně – a zavádí pokuty pro nemocnice s nejvyššími poměry rehospitalizací.(3)

„Pro pacienty je velmi důležité, aby porozuměli propouštěcím zprávám a pokynům pro přechodovou péči týkajícím se medikace, kontrol a následné péče,“ tvrdí Randy Hickel, konzultant pro celosvětovou zdravotní péči divize řízených podnikových řešení společnosti HP.

Více informací o portfoliu řešení HP pro zdravotnictví a life sciences je k dispozici na adrese www.hp.com/go/healthcare.

(1) Na základě údajů od listopadu 2009 uvedených v publikaci „Fortune Global 500” pro rok 2010.
(2) „Tři způsoby zvyšování hodnoty dokumentů“ Forrester Research Inc., 2. listopadu 2010.
(3) S.F. Jencks, M.V. Williams, E.A. Coleman, „Rehospitalizace pacientů v rámci programu Medicare Fee-for-Service,” The New England Journal of Medicine, 360 (2009): 1418–28.

Informace pro média:

O společnosti HP
HP neustále vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy i celou společnost. Jako největší technologická firma světa nabízí HP špičkové produkty zahrnující tiskové řešení, osobní výpočetní techniku, software, služby a IT infrastrukturu. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz