Podvádění: zločin nebo jen drobný přestupek?

Norimberk/Frankfurt nad Mohanem – Klamat lidi se prostě nemá, a to podle dvou třetin respondentů dotazovaných ve výzkumném šetření na téma podvádění, které uskutečnila společnost GfK Custom Research pro list The Wall Street Journal Europe v 19 zemích na světě. Lidem vadí zejména nezákonné chování v oblasti daní a podnikání, kdy si zhruba tři čtvrtiny respondentů myslí, že je to největší problém v jejich vlastní zemi.

Téměř polovina všech respondentů soudí, že se nyní podvádí více než před 10 lety a pouhých 10 % je přesvědčeno, že došlo k poklesu míry kriminality v oblasti podvodů. Pokud jde o podnikání, více než polovina dotazovaných si myslí, že více lidí v současné době falšuje účetnictví své firmy. V rámci výzkumu se zjistily rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, kdy 70 % dotazovaných v Turecku, Maďarsku a Řecku je přesvědčeno, že daňové  podvody a klamání úřadů v podnikání je dnes běžnější než dříve a stejné procento respondentů v těchto zemích vnímá výraznější trend směrem k daňovým únikům. Je pozoruhodné, že pouze necelá třetina dotazovaných v Nizozemí a 40 % Rusů a Bulharů si myslí, že došlo k nárůstu daňových podvodů. V České republice si necelá polovina dotazovaných myslí, že je v zemi nyní více daňových podvodů než bylo před 10 lety a třetina našich obyvatel zastává názor, že k žádné změně v této oblasti nedošlo.  

Fair play nadevšecko

Šest z deseti respondentů si myslí, že k mírně nečestnému jednání či fintám  v určité míře dochází v oblasti sportu a her. Existuje však několik zemí, jejichž respondenti se shodují na tom, že rozpoznávají jednoznačný trend směrem k podvádění v této oblasti; v tomto případě se jedná zejména o Švédsko, Portugalsko,  Řecko a Francii. Nejméně negativní názor zastávají země střední a východní Evropy, jako Bulharsko, Česká republika a dokonce i Rusko. Pouze třetina populace si myslí, že se zvyšuje míra nečestného jednání ve sportu.
 
Především Švédové jsou toho názoru, že více lidí, než kdykoliv předtím, podvádí ve škole a na univerzitě. Tentýž názor má pouze 20 % Čechů a Němci jsou jediní respondenti, jejichž většina si myslí, že se situace v jejich zemi nezměnila. Pohled na všechny země jako celek ukazuje, že 36 % respondentů sdílí názor s Němci a 42 % si myslí, že došlo k nárůstu podvodného jednání v této oblasti. Jeden ze šesti dotazovaných soudí, že podvádět při zkouškách je nepřijatelné. V celkovém porovnání podvádějí ve škole a na univerzitě více muži než ženy, největší rozdíl byl patrný v České republice, kde přiznala podvádění polovina mužů oproti jedné třetině žen. 

60 % respondentů je také přesvědčeno, že se poctivost vyplácí, pokud jde o soukromý život, avšak více než 40 % to nebere tak vážně jako dříve. Tento vývoj je pozorovaný zejména respondenty v Turecku (76%) a v Řecku (69%), které následují dotazovaní Američané (58%).

Nečestné jednání na pracovišti směrem ke kolegům je jediná oblast, kde došlo k relativně malé změně ve vnímání lidí ve srovnání se situací před 10 lety. Podle 41 % dotazovaných nedošlo k žádné změně v úrovni nečestného jednání a pouze 35 % soudí, že v této oblasti došlo k určitému zhoršení. Nejhůře tuto oblast vnímají Turci a Řekové, naopak v regionu Střední a Východní Evropy si nejlépe vede Česká republika (23%), Bulharsko (24%) a Rusko. Lépe jsou na tom jen ve Švédsku (19%).

Tabulka č. 1 ke stažení ZDE

Pochybná podnikatelská etika

Sedm z deseti respondentů považuje daňové podvody a podvody v podnikání za velký problém. Zejména 92 % obyvatel Turecka a Itálie mají malou důvěru v etiku podnikání ve své zemi, dále jsou to Maďaři a Řekové. Jako závažný tento problém vnímá ale pouze 57 % Britů a 60 % Čechů. Pokud jde o téma daňových úniků, zhruba 9 z 10 Turků, Italů, Maďarů a Řeků soudí, že situace v jejich zemi není vůbec příznivá, a těsně za nimi následují Portugalci. Situace v Německu je velmi podobná evropskému průměru a ¾ Němců považuje daňové podvody a nezákonné obchodní praktiky za největší problém, se kterým se země potýká. 

Tabulka č. 2 ke stažení ZDE

Dvě třetiny odsuzují podvádění

Pokud jde o otázku, zda lze podvádění někdy považovat za přijatelné, 66 % dotazovaných si myslí, že lži či výmysly nelze nikdy akceptovat. Tento názor sdílejí především Američané, Portugalci, Turci a Maďaři. Zhruba 8 z 10 respondentů z těchto zemí neschvaluje žádnou formu podvádění a ¾ obyvatel Německa, Řecka, Nizozemí a ČR je téhož názoru, zatímco pouze 15 % respondentů napříč šetřenými zeměmi podvádění akceptuje, ale pouze v případě, že se jedná o něco méně významného. Celkem 12 % říká, že by ignorovali podvádění v případě, že by to odstranilo minulé přestupky. Rusové berou tuto morální otázku nejméně vážně ze všech dotazových národů: pouze 4 Rusové z 10 říkají, že podle jejich názoru je nečestné chování nepřijatelné.

Každý třetí podvádí

Tři z deseti respondentů přiznávají, že podváděli ve škole či na univerzitě a jeden z pěti podváděl svého partnera. Pokud jde o sport a hry 13 % dotazovaných přiznává, že se někdy dopustili podvodu v této oblasti, a téměř stejný podíl připouští nečestné chování směrem ke spolupracovníkům. Pouze 7 % přiznává, že se dopustili daňového podvodu nebo podvodu v podnikání.

Výzkumné šetření

Mezinárodní výzkumné šetření GfK na téma podvádění se dotazovalo respondentů, jestli si myslí, že podvádění je v současné době běžnější než před 10 lety, a to zejména pokud jde o daně, sport, podnikání a osobní vztahy. Kromě toho jsme se ptali respondentů, jestli považují podvádění za velký problém v jejich domovské zemi, ve které evropské zemi se podle jejich názoru podvádí nejvíce, kdy jsou různé finty akceptovatelné a jestli a jak se sami respondenti někdy dopustili podvodu. Toto šetření uskutečnila společnost GfK Custom Research pro list The Wall Street Journal Europe za finanční podpory GfK-Nürnberg e.V. v březnu a dubnu roku 2008, kdy se dotazovalo celkem 19 760 respondentů v 19 zemích.

Informace pro média:

GfK-Nürnberg e.V.

GfK-Nürnberg e.V. je organizace založená v roce 1934 za účelem podpory výzkumu trhu, v současné době sdružuje asi 580 podniků a soukromých osob. Cílem této asociace je realizace základního výzkumu, podpora školení a vzdělávání pracovníků v oblasti výzkumu trhu a pravidelná příprava studií, které jsou k dispozici pro členy asociace. Díky 56,8% podílu je tato asociace majoritním akcionářem GfK AG.

O GfK

GfK Group je celosvětově čtvrtou největší společností provádějící marketingový výzkum. Působí ve třech obchodních segmentech: Custom Research, Retail and Technology a Media. Obrat skupiny dosáhl v roce 2007 1,162 miliardy Euro. Skupina GfK svými 115 společnostmi pokrývá více než 100 zemí. Z celkového počtu 9 297 zaměstnanců (ke 31. 5. 2008) pracuje 81,1 % mimo Německo. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
Tel.: +420 296 555 422
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
verze pro tiskverze pro tisk